Troms

Nasjonalforeningen Salangen demensforening

Nasjonalforeningen Salangen demensforening jobber for å bedre hverdagen for personer med demens og deres pårørende i kommunen, og arrangerer blant annet møteplasser som onsdagskaffe, og gir tilbud om trim for beboerne på sykehjemmet.

Demensforeningen delktar i  mange ulike aktiviteter for personer med demens som for eksempel åpne møter, pårørendeskolen, Aktivitetsvenner, sang- og musikktimer, dugnad i sansehagen på sykehjemmet og arrangement i Mimrestua.

Demensaksjonen marker foreningen med bøsseinnsamling og kakelotteri, der midlene går til forskning på demens og lokale demensaktiviteter.

Foreningen har også årlig tur for alle medlemmer,

Noe for deg? Velkommen med i Salangen demensforening!

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med leder Torhild Aglen - epost: agnesla@online.no, tlf: 924 64 118.