Troms

Nasjonalforeningen Tromsø demensforening

Nasjonalforeningen Tromsø demensforening jobber aktivt for mer informasjon og større åpenhet rundt demenssykdommen. Dette gjør de blant annet gjennom deltakelse på Demensdagene, pårørendeskolen og Møteplass for mestring.

Våre aktiviteter:

Pårørendeskole
Tromsø demensforening deltar årlig i arrangeringen av pårørendeskole sammen med Tromsø kommune og andre samarbeidspartnere. Pårørendeskole er et tilbud for pårørende til personer med demenssykdom. Pårørende får kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Demensaksjonen

I forbindelse den internasjonale Alzheimerdagen 21. september deltar Tromsø demensforening sammen med en rekke samarbeidspartnere i å arrangere «Demensdagene i Tromsø». Dette er et tre- til firedagers årlig arrangement for å spre informasjon om demens. Samtidig deltar de på demensaksjonen, som er en årlig nasjonal innsamlingsaksjon til inntekt for forskning på demens.

Tilbud for yngre personer med demens

Tromsø demensforening deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av årlige «Møteplass for mestring» for yngre personer med demens. Dette er en helgesamling for personer med demens under 65 år sammen med en pårørende. 

Aktivitetsvenn

Tromsø demensforening er eier av prosjektet Aktivitetsvenn i Tromsø. Prosjektet er et partnerskap med Tromsø kommune og tar sikte på å skaffe frivillige som kan hjelpe personer med demens til et mer aktivt liv.

Demensvennlig samfunn

Demensvennlig samfunn er en holdningskampanje for å øke besvissthet og kunnskap om demens blant befolkningen. Her har demensforening bidratt med å holde kurs for servicenæringen.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Tromsø demensforening!

For mer informasjon, ta kontakt med leder Heidi Øines Martinussen - epost: heidi@kraemer.no, tlf: 911 51 956.