Trøndelag

Nasjonalforeningen Namsos demensforening

Namsos demensforening arrangerer blant annet demenskafé en gang i måneden, og er en pådriver for å bedre demensomsorgen i kommunen.

Aktiviteter:

  • Vi arrangerer demenskafè en gang i måneden. På dette uformelle treffstedet for personer med demens og deres pårørende serveres det kaffe, vafler og underholdning. Aktiviteten er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.
  • Foreningen har vervet og administrerer over 50 turvenner til personer med demens og hukommelsesvikt i kommunen. Brukerene er personer med demens som bor hjemme, eller på institusjon. Målet med tiltaket er at personene skal få komme seg ut og at på rørende kan få avlasting. Opplegget skjer i tett samarbeid lederne/pårørende på de aktuelle plassene der personene blir hentet av turvennen. Brukerne og turvennene møtes også ofte på demenskafeen.
  • Foreningen er pådriver av Demensplanen 2015 - ”den gode dagen”. Samarbeider og deltar i møter med kommunen for å få fremdrift. Demensforeningen og kommunen har underskrevet en samarbeidsavtale, gjeldende fra 3. mai 2013. 
  • Foreningen gjennomfører Demensaksjonen hver høst, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. Alzheimerdagen markeres med åpen temadag på høgskolen, informasjonsstand og innsamling.
  • Vi arrangerer faste medlemsmøter med tema.

Kontaktperson for turvenner: Lise Vannebo lvannebo@buso.no. Telefon: 952 07 265

Kontaktinfo; Elsa Mediå , e-post; mediael@yahoo.no  tlf:402 44 711

 

Ønsker du å bli medlem, eller trenger du veiledning og hjelp til noe, ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post.