Til hovedinnhold
Støtt oss

Vi finansierer forskning

Søk forskningsmidler

Hvert år tildeler vi midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.
Bilde av forskere

Følgende utlysninger er åpne fra 1. juni:

Demensforskning

  • Midler til postdoktor og drifts-/nettverksstøtte

Hjerte- og karforskning

  • Midler til postdoktor, stipendiat og driftsstøtte

Søknadsfrist for begge ordningene er 2. september 2024.

For spørsmål, kontakt oss på e-post: forskning@nasjonalforeningen.no

Søknader gjennom Stiftelsen Dam

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra Stiftelsen Dam.

Forskning og helseprosjekter, Stiftelsen Dam

Ønsker du å inngå et samarbeide med Nasjonalforeningen for folkehelsen om en av følgende søknader til Stiftelsen Dam?

Send e-post til dam@nasjonalforeningen.no

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre givere, bidrar vi til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer. I 2024 støtter vi til sammen 76 forskningsprosjekter.

  • Siden 1959 har vi bidratt med over 1,3 milliarder kroner til hjerte- og karforskning.
  • Siden 2001 har vi bidratt med over 264 millioner til demensforskning.