Til hovedinnhold
Støtt oss

Vi mener

Innspill til statsbudsjettet 2021

I arbeidet for å påvirke politiske beslutninger som har konsekvenser for våre saker, er Nasjonalforeningen for folkehelsen i jevnlig kontakt med politikere. Statsbudsjettet er en slik mulighet for å oppfordre til gode beslutninger for folkehelsen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har i høst, som tidligere år, vært aktive i forbindelse med statsbudsjettet. I år har vi vært på tre høringer på Stortinget.

Utdannings- og forskningskomiteen

I denne høringen representerte Nasjonalforeningen for folkehelsen Alliansen for fysisk aktivitet i skolen. En allianse bestående av oss, Kreftforeningen, Norges idrettforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Den norske legeforening. 

I høringen snakket vi om viktigheten av å få gjennomført stortingsvedtaket fra 2017, om at alle barn skal få en time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Vi mener at det regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett er å snu i saken, og ikke følger opp vedtaket fra 2017. 

Les hele innspillet: Høring i utdannings- og forskningskomiteen

Se video fra høringen: 

Familie- og kulturkomiteen

I denne høringen snakket Nasjonalforeningen for folkehelsen om noen hovedtemaer: Momskompensjasjon for frivilligheten, støttemidler i koronatiden, fritidskortordningen og barnetrygd. 

Les hele innspillet: Høring i familie– og kulturkomiteen

Se video fra høringen:
 

Helse- og omsorgskomiteen

I høringen hos helse- og omsorgskomiteen ba vi blant annet om midler til drift av organisasjonens egne aktiviteter:

  • Aktivitetsvenn
  • kampanjen for et mer demensvennlig samfunn
  • Hjertelinjen
  • Demenslinjen

Vi snakket også om folkehelse og sosial ulikhet i helse, og om behovet for styrket innsats på demensområdet.

Les hele innspillet: Høring i helse- og omsogskomiteen

Se video fra høringen: