Til hovedinnhold
Støtt oss

Støtt oss

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre givere, bidrar Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer.

Siden 1960 har Nasjonalforeningen for folkehelsen delt ut over 1,269 milliarder kroner til hjerte- og karforskning. Siden 2001 har vi bidratt med over 242 millioner til demensforskning. Organisasjonen støtter også forskning på tuberkulose. Totalt har vi bidratt med nærmere 1,5 milliarder kroner til helseforskning siden 1960. Alt, takket være bidrag fra våre givere.

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om forskningsstøtte til Stiftelsen Dam.

Gi en gave til forskningen vår

Under finner du oversikt over all demensforskning og hjerteforskning vi finansierer. 

Demensforskning vi finansierer

Postdoktor Kaja Nordengen, Forhindre demensutvikling i Parkinsons sykdom ved å avdekke mål for individualisert forebygging, Oslo universitetssykehus, Nevrologisk avdeling.

Postdoktor Eva Birgitte Aamodt, Prediksjon av kognitiv svikt etter hjerneslag ved hjelp av metoder innen kunstig intelligens, Oslo universitetssykehus, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Postdoktor Nathalie Bodd Halaas, Hva er de epidemiologiske og molekylære koblingene mellom delirium og demens med lewylegemer?, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Postdoktor Sofie Hindkjær Lautrup, Gjenoppretter mitofagi for å hemme Tau-frøindusert patologi i Alzheimers sykdom, Akershus universitetssykehus, Avdeling for klinisk molekylærbiologi.

Postdoktor Ingrid Lovise Augestad, yRNA og yRNA fragmentering i utvikling og progresjon av Alzheimers sykdom, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Avdeling for mikrobiologi.

Postdoktor Mari Aksnes, Årsakene til økt sårbarhet for Alzheimers sykdom hos kvinner – FEMDEM, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Postdoktor Karen Sverdrup, Fysisk aktivitet ved kognitiv svikt og demens—tidlig identifisering og forebygging, Nasjonalt senter for aldring og helse.

Postdoktor Kristi Henjum, Biomarkører ved delirium, demens og normal aldring, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Postdoktor Irene Santos, Dimetylfumarat - gjenbruk av MS legemiddel for Alzheimerbehandling, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Postdoktor Elise Thompson, Innvirkningen demens har på hjernecelleaktivitet og hukommelse, Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap.

Postdoktor Tanja Louise Ibsen, COVID-19 epidemiens påvirkning på personer med kognitiv svikt og demens, Nasjonalt senter for aldring og helse.

Postdoktor Shahram Bahrami, Identifisere motstandsdyktighetsfaktorer for Alzheimers sykdom, Universitetet i Oslo, NORMENT.

Postdoktor Anne-Brita Knapskog, Mitokondrie-funksjon, inflammasjon og gener, og deres betydning for utvikling av demens, Oslo Universitetssykehus, geriatrisk avdeling Ullevål.

Postdoktor Andreas Abentung, Nye epigenetiske og oksidative signaturer i Alzheimers sykdom, St. Olavs Hospital, Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Postdoktor Karin Persson, Diagnostiske og prognostiske egenskaper til MR, og subgrupper til kognitiv svikt og demens. Nasjonalt senter for aldring og helse.

Postdoktor Leiv Otto Watne, Neutrophil axtracellular traps (NETs) ved demens og delirium. Oslo universitetssykehus, geriatrisk avdeling.

Postdoktor Anne-Brita Knapskog, Nasjonalt nettverk for forskning på frontotemporal demens i Norge. Oslo universitetssykehus, geriatrisk avdeling.

Prosjektleder Ingvild Saltvedt, Norsk forskningsnettverk for kognitiv svikt etter hjerneslag (Nor-COAST nettverket), NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

Professor Imre Janszky, Systemisk betennelse som risikofaktor for cerebral småkarsykdom, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. 

Prosjektleder Ingvild Saltvedt, Betydningen av betennelsesprosesser for demens etter hjerneslag, avdelingssjef ved St.Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin.

Professor Ulrik Wisløff, ExPlas - Kan plasma fra trente personer behandle Alzheimers sykdom? NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Stipendiat Ana Rita Sequeira de Sousa, Middelhavskosthold sammenliknet med fysisk aktivitet for å redusere kardiometabolsk risiko. Oslo universitetssykehus, Aker, avd for endokronologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin.

Stipendiat Anete Kaldal, Sekundær forebygging ved hjertesykdom - en randomisert intervensjonsstudie. Sørlandet sykehus, Arendal.

Hjerteforskning vi finansierer

Postdoktor Laura Bojarskaite, Hvordan påvirker høyt blodtrykk hjernens utvask av avfallsstoffer?

Postdoktor Eduarda Guerreiro, Ekstracellulære vesikler fra blodplater i venøs tromboembolisme– diagnostiske markører og patogenese.

Postdoktor Marit Kristine Smedsrud, Forebygging av plutselig hjertedød hos barn.

Professor Alessandro Cataliotti, Nanoteknologi for selektiv tilførsel av proANP31-67 til myocard etter akutt hjerteinfarkt.

Professor Charlotte Ingul, RescueDoppler – kontinuerlig deteksjon av puls under hjertestans for forbedret resultat.

PhD Arian Ranjbar, Kunstig intelligens-basert EKG tolkning for raskere og bedre deteksjon av pasienter med hjerteinfarkt.

PhD Kristin Ørstavik, Hjertetransplantasjon ved kardiomyopati-årsaker inkludert arvelige nevromuskulære sykdommer.

Stipendiat Brian Enriquez, Kunstig intelligens ved håndtering av akutt hjerneslag, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Nevrologisk avdeling.

Stipendiat Fabian August Line, HCAR1 - den metabolske sensor og reseptor for laktat, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Institutt for kirurgisk forskning.

Stipendiat Turid Apeland, Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer, Vestre Viken, Bærum sykehus, avdeling for medisinsk forskning.

Stipendiat Andreas Berg Sellevold, Trening ved atrieflimmer - en randomisert kontrollert multisenterstudie, NTNU, Avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Stipendiat Ilde Rugolo, Secretoneurin som markør for ventrikulære arytmier, Akershus universitetssykehus, Avdeling for forskning og innovasjon.

Stipendiat Marit Witsø, Kartlegging av hjertesviktmekanismer hos pasienter med venstre grenblokk, for å bedre behandlingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Avdeling for kardiologi.

Stipendiat Nikhil Arora, Den kausale sammenhengen mellom søvn og hjertesykdom, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Stipendiat Torunn Melnes, Forebygging av kolesterol-indusert immunrespons ved tidlig aterosklerose, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisinsk forskning, avdeling for ernæring.

Stipendiat Moses Muslime, Studere alpha 11, en ny biomarkør for hjertefibrose, Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Stipendiat Reza Parvan, MikroRNA for diagnose og behandling av hjertesvikt ved bevart pumpefunksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Stipendiat Ingrid Johansen Skogestad, Utvikling og testing av et nytt diagnostisk verktøy for kartlegging av fatigue etter hjerneslag, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Forskningsavdelingen.

Postdoktor Gustavo Justo da Silva, Kan vi benytte hjerter som har stanset til hjertetransplantasjon?, Universitetet i Oslo, Avdeling for molekylærmedisin.

Stipendiat Thea P. Støhle, Molekylære mekanismer i arvelig kardiomyopati, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Stipendiat Ragnhild Lyseid, Forskningsprosjekt om vekstfaktor for bindevev (CTGF) som mulig nytt terapeutisk mål for hjertefibrose og diastolisk hjertesvikt, Universitetet i Oslo, Institutt for biomedisin.

Postdoktor Tove Lekva, Regulering av ikke-kodende RNA ved preeklampsi og fremtidig kardiovaskulær sykdom, Oslo universitetssykehus, RH, Institutt for klinisk medisin.

Postdoktor Emil Espe, Å undersøke høyre side av det sviktende hjertet, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

PhD Arsenii Zabirnyk, Farmakologisk redusering av hjerteklaffer forkalkning, Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag.

PhD Bernadin Ndongson Dongmo, Ny tilnærming for å forhindre kardiale bivirkninger av immunsuppresjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Avdeling for farmakologi.

PhD Ida Gjervold Lunde, Genetikk i dilatert kardiomyopati: signifikans og molekylære mekanismer for ADAMTSL3 varianter, Akershus universitetssykehus, Divisjon av diagnostikk og teknologi.

PhD, professor Kåre Olav Stensløkken, Forbedre funksjon for hjerter transplantert med donasjon etter sirkulatorisk hjertestans, Universitetet i Oslo, Avdeling for molekylærmedisin.

MD, PhD Thomas Friedrich Möller, Pilotstudie om teofyllinbehandling hos pasienter med univentrikulære medfødte hjertefeil og Fontan sirkulasjon: effekter på livskvalitet, arbeidskapasitet, hjerte- og lungefunksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Barnekardiologisk avdeling.

Forskningsmidler fra Dam

PhD Stine Øverengen Trollebø, Aktivitet, søvn og symptombelastning hos personer i sykehjem, NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

PhD Karin Pleym, Røykfri ved hjertesykdom, Vestre Viken, Drammen sykehus, medisinsk avdeling.

PhD Lise B. Austbø Holteng, RoboCare - Implementering av en smartrobot i sykehjem, Stavanger universitetssjukehus, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling.

PhD Inger Molvik, Å få demensdiagnosen - et vendepunkt?, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold.

PhD Ernest Obeng Asante, Vitamin D, oral helse og demens, Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag.

Les mer om våre prosjekter: Nasjonalforeningen for folkehelsens prosjektbibliotek