Til hovedinnhold
Støtt oss

Støtt oss

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre givere, bidrar Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer. I 2022 deler Nasjonalforeningen for folkehelsen ut over 31 millioner til 58 forskningsprosjekter innen demens og hjerte- og karsykdommer.

Siden 1960 har Nasjonalforeningen for folkehelsen delt ut over 1,175 milliarder kroner til hjerte- og karforskning. Siden 2001 har vi bidratt med over 175 millioner til demensforskning. Organisasjonen støtter også forskning på tuberkulose. Totalt har vi bidratt med nærmere 1,4 milliarder kroner til helseforskning siden 1960. Alt, takket være bidrag fra våre givere.

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om forskningsstøtte til Stiftelsen Dam.

Gi en gave til forskningen vår

Her kan du lese mer om våre prosjekter: Nasjonalforeningen for folkehelsens prosjektbibliotek