Til hovedinnhold
Støtt oss

Støtt oss

Vi bidrar til forskning

Med midler fra våre givere, bidrar Nasjonalforeningen for folkehelsen til forskning på demens og hjerte- og karsykdommer.
Forsker demens, Sofie Lautrup

Siden 1960 har Nasjonalforeningen for folkehelsen delt ut over 1,330 milliarder kroner til hjerte- og karforskning. Siden 2001 har vi bidratt med over 264 millioner til demensforskning. Organisasjonen støtter også forskning på tuberkulose. Totalt har vi bidratt med nærmere 1,5 milliarder kroner til helseforskning siden 1960. Alt, takket være bidrag fra våre givere.

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om forskningsstøtte til Stiftelsen Dam.

Gi en gave til forskningen vår

Under finner du oversikt over all demensforskning og hjerteforskning vi finansierer. 

Demensforskning vi finansierer

Postdoktor Daniel Rinker, Forutse langsiktig sykdomsforløp og belyse det diagnostiske spekteret i demens med lewylegemer, Stavanger universitetssykehus.

Postdoktor John Bjørneboe, Hjernehelse hos tidligere kvinnelige fotballspillere, Oslo universitetssykehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Postdoktor Junping Pan, Oppregulering av ULK1-avhengig mitofagi/autofagi for å behandle Alzheimers sykdom, Akershus Universitetssykehus, Avdeling for klinisk molekylærbiologi.

Postdoktor Petter Holland, Effekten av ungt og gammelt blod på hjerne studert med mikrofluidisk organ på brikke, Oslo universitetssykehus, Avdeling for mikrobiologi.

Postdoktor Marta Kaminska, Vaskulær skade: å utforske sammenhengen mellom kronisk periodontitt og Alzheimers sykdom, Universitet i Bergen, Klinisk Institutt.

Postdoktor Agalic Rodriguez-Duboc, AD-CORE: Alzheimers Demens: Cellulær Opprinnelse og Reelin Effekter, NTNU.

Postdoktor Isak Martinsson, EPIC-AD: Utforskning av veier i celletyper ved Alzheimers sykdom, NTNU, Kavli institute for Systems Neuroscience.

Postdoktor Miguel Borda, Connecting the dots: Utforsking av hvordan hjerne-muskel samspillet kan føre til demens, Stavanger universitetssykehus, SESAM.

Postdoktor Kaja Nordengen, Forhindre demensutvikling i Parkinsons sykdom ved å avdekke mål for individualisert forebygging, Oslo universitetssykehus, Nevrologisk avdeling.

Postdoktor Eva Birgitte Aamodt, Prediksjon av kognitiv svikt etter hjerneslag ved hjelp av metoder innen kunstig intelligens, Oslo universitetssykehus, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin.

Postdoktor Nathalie Bodd Halaas, Hva er de epidemiologiske og molekylære koblingene mellom delirium og demens med lewylegemer?, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Postdoktor Sofie Hindkjær Lautrup, Gjenoppretter mitofagi for å hemme Tau-frøindusert patologi i Alzheimers sykdom, Akershus universitetssykehus, Avdeling for klinisk molekylærbiologi.

Postdoktor Ingrid Lovise Augestad, yRNA og yRNA fragmentering i utvikling og progresjon av Alzheimers sykdom, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Avdeling for mikrobiologi.

Postdoktor Mari Aksnes, Årsakene til økt sårbarhet for Alzheimers sykdom hos kvinner – FEMDEM, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Postdoktor Karen Sverdrup, Fysisk aktivitet ved kognitiv svikt og demens—tidlig identifisering og forebygging, Nasjonalt senter for aldring og helse.

Postdoktor Irene Santos, Dimetylfumarat - gjenbruk av MS legemiddel for Alzheimerbehandling, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Postdoktor Elise Thompson, Innvirkningen demens har på hjernecelleaktivitet og hukommelse, Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap.

Postdoktor Tanja Louise Ibsen, COVID-19 epidemiens påvirkning på personer med kognitiv svikt og demens, Nasjonalt senter for aldring og helse.

Postdoktor Shahram Bahrami, Identifisere motstandsdyktighetsfaktorer for Alzheimers sykdom, Universitetet i Oslo, NORMENT.

Postdoktor Anne-Brita Knapskog, Mitokondrie-funksjon, inflammasjon og gener, og deres betydning for utvikling av demens, Oslo Universitetssykehus, geriatrisk avdeling Ullevål.

Postdoktor Andreas Abentung, Nye epigenetiske og oksidative signaturer i Alzheimers sykdom, St. Olavs Hospital, Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Driftstøtte innen demensforskning

Postdoktor Kaja Nordengen, GRIP - Glymfatisk funksjon i proteinopatier, Oslo universitetssykehus.

Førsteamanuensis Katja Scheffler, Neste-generasjon Trønderbrain, NTNU.

Professor Ulrik Wisløff, Biomarkører i blod for Alzheimers sykdom, NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Professor Lars Nilsson, Utvikling av småmolekylære TREM2-agonister for behandling av Alzheimers sykdom, Universitetet i Oslo.

Professor Leiv Otto Watne, Neutrophil axtracellular traps (NETs) ved demens og delirium, Oslo universitetssykehus, geriatrisk avdeling.

Postdoktor Anne-Brita Knapskog, Nasjonalt nettverk for forskning på frontotemporal demens i Norge, Oslo universitetssykehus, geriatrisk avdeling.

Professor Ingvild Saltvedt, Norsk forskningsnettverk for kognitiv svikt etter hjerneslag (Nor-COAST nettverket), NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

Professor Imre Janszky, Systemisk betennelse som risikofaktor for cerebral småkarsykdom, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. 

Professor Ingvild Saltvedt, Betydningen av betennelsesprosesser for demens etter hjerneslag, St.Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin.

Seniorforsker Lasse Pihlstrøm, Kartlegging av immunmekanismer ved Parkinsons sykdom gjennom enkeltcellestudier av blod og hjernevev, Oslo universitetssykehus.

Postdoktor Maria Belland Olsen, Hvorfor er det slik at svangerskapet kan påvirke din risiko for demens? Universitetet i Oslo. 

Postdoktor Petter Holland, Fortynning og utskifting av blodplasma for å forbedre kognitiv svikt og aldring i demenspasienter, Oslo universitetssykehus. 

Hjerteforskning vi finansierer

Postdoktor Eivind Westrum Aabel, Behandling med flekainid hos pasienter med mitralklaffsykdom - en randomisert kontrollert studie, Oslo universitetssykehus, Kardiologisk avdeling.

Postdoktor Jia Li, Halvsarkomerens dynamikk i forståelsen av hjertets funksjon og sykdom, Oslo universitetssykehus, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Postdoktor Jing Ye, Påvirkning av DNA-skaderesponsadapter MRI på iskemisk hjerneslag - implikasjon for behandling, NTNU, Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Postdoktor Nikhil Arora, Familiære og yrkesmessige faktorer som årsak til søvnløshet og påfølgende kardiovaskulær helse, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Stipendiat Cathrine Loddervik, Fordeler og ulemper ved fett- vs. karbohydrat-basert kosthold for forebygging av CVD, Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 2.

Prosjektleder Ivar Sjaastad, REMyS: Bedre forståelse av det stive hjertet med hjerte-MRI, Oslo universitetssykehus, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Prosjektleder Åsa Birna Birgisdottir, MitoTransfer: studie av intercellulær overføring og transplantasjon av mitokondrier ved bruk av humant hjertevev fremstilt i laboratoriet, Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige faktultet.

Prosjektleder Elon Donald Gullberg, Nye genetiske integrin alpha11 musemodeller for å studere hjertefibrose, Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Stipendiat Ana Rita Sequeira de Sousa, Middelhavskosthold sammenliknet med fysisk aktivitet for å redusere kardiometabolsk risiko. Oslo universitetssykehus, Aker, avd for endokronologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin.

Postdoktor Laura Bojarskaite, Hvordan påvirker høyt blodtrykk hjernens utvask av avfallsstoffer? UiO, Institutt for medisinske basalfag.

Postdoktor Eduarda Guerreiro, Ekstracellulære vesikler fra blodplater i venøs tromboembolisme– diagnostiske markører og patogenese, Universitetet i Tromsø, Institutt for klinisk medisin.

Postdoktor Marit Kristine Smedsrud, Forebygging av plutselig hjertedød hos barn, OUS, Barnekardiologisk avdeling. 

Professor Alessandro Cataliotti, Nanoteknologi for selektiv tilførsel av proANP31-67 til myocard etter akutt hjerteinfarkt, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning. 

PhD Guro Krüger, RescueDoppler – kontinuerlig deteksjon av puls under hjertestans for forbedret resultat, NTNU, avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

PhD Bjørn Jostein Singstad, Kunstig intelligens-basert EKG tolkning for raskere og bedre deteksjon av pasienter med hjerteinfarkt, Ahus, Medisinsk teknologi og e-helse.

PhD Anna Benterud, Hjertetransplantasjon ved kardiomyopati-årsaker inkludert arvelige nevromuskulære sykdommer, OUS, Nevrologisk avdeling. 

Stipendiat Fabian August Line, HCAR1 - den metabolske sensor og reseptor for laktat, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Institutt for kirurgisk forskning.

Stipendiat Turid Apeland, Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer, Vestre Viken, Bærum sykehus, avdeling for medisinsk forskning.

Stipendiat Andreas Berg Sellevold, Trening ved atrieflimmer - en randomisert kontrollert multisenterstudie, NTNU, Avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Stipendiat Ilde Rugolo, Secretoneurin som markør for ventrikulære arytmier, Akershus universitetssykehus, Avdeling for forskning og innovasjon.

Stipendiat Marit Witsø, Kartlegging av hjertesviktmekanismer hos pasienter med venstre grenblokk, for å bedre behandlingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Avdeling for kardiologi.

Stipendiat Torunn Melnes, Forebygging av kolesterol-indusert immunrespons ved tidlig aterosklerose, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisinsk forskning, avdeling for ernæring.

Stipendiat Moses Muslime, Studere alpha 11, en ny biomarkør for hjertefibrose, Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin.

Stipendiat Reza Parvan, MikroRNA for diagnose og behandling av hjertesvikt ved bevart pumpefunksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Postdoktor Gustavo Justo da Silva, Kan vi benytte hjerter som har stanset til hjertetransplantasjon?, Universitetet i Oslo, Avdeling for molekylærmedisin.

Stipendiat Thea P. Støhle, Molekylære mekanismer i arvelig kardiomyopati, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Stipendiat Ragnhild Lyseid, Forskningsprosjekt om vekstfaktor for bindevev (CTGF) som mulig nytt terapeutisk mål for hjertefibrose og diastolisk hjertesvikt, Universitetet i Oslo, Institutt for biomedisin.

Postdoktor Emil Espe, Å undersøke høyre side av det sviktende hjertet, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Driftsprosjekter innen hjerteforskning

Bjarne Nes, NTNU, Trening ved atrieflimmer - NEXAF-studien, Avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Magnus Aronsen, Universitetet i Oslo, Fosfodiesterasehemmere som ny behandling mot hjerterytmeforstyrrelser, Institutt for medisinske basalfag.

Charlotte Ingul, NTNU, Trening ved atrieflimmer - NEXAF-studien, Avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Anja Bye, NTNU, CorFemina - Nye biomarkører og risikoprediksjonsmodeller for hjerteinfarkt i kvinner, Avdeling for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Philippe Collas, Universitetet i Oslo, Genetiske mekanismer ved lipodystrofi-induserte hjerte- og karsykdom, Institutt for medisinske basalfag.

Gustavo Justo da Silva, Universitetet i Oslo, Utvikling av RNA-baserte diagnostiske og prognotiske biomarkører for hjertesvikt, Institutt for medisinske basalfag.

Neoma Boardman, Universitetet i Tromsø, Signalering mellom lever og hjerte i hjertesvikt, Institutt for medsinsk biologi.

Marius Myrstad, Vestre Viken Bærum, Effekt av redusert treningsintensitet hos godt trente personer med atrieflimmer, Avdeling for medisinsk forskning.

Soheil Naderi, Oslo universitetssykehus, Identifikasjon og karakterisering av nye terapeutiske mål ved lipotoksisk kardiomyopati, Avdeling for farmakologi.

Mathis Stokke, Oslo universitetssykehus, En ny tilnærming for å avsløre cellene som forårsaker hjertestans etter hjerteinfarkt, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Forskningsmidler fra Dam

PhD Stine Øverengen Trollebø, Aktivitet, søvn og symptombelastning hos personer i sykehjem, NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

PhD Karin Pleym, Røykfri ved hjertesykdom, Vestre Viken, Drammen sykehus, medisinsk avdeling.

PhD Lise B. Austbø Holteng, RoboCare - Implementering av en smartrobot i sykehjem, Stavanger universitetssjukehus, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling.

PhD Inger Molvik, Å få demensdiagnosen - et vendepunkt?, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold.

PhD Ernest Obeng Asante, Vitamin D, oral helse og demens, Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag.

Les mer om våre forskningsprosjekter