Tilbud og aktiviteter

Aktivitetsvenn for personer med demens

Gjennom tilbudet Aktivitetsvenn får mennesker med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Her finner du den informasjonen du trenger, enten du ønsker å starte opp med tilbudet i din kommune, du ønsker å bli aktivitetsvenn, eller du ønsker deg en aktivitetsvenn.

For kommuner

Vil du bli aktivitetsvenn?

Ønsker du en aktivitetsvenn?

Over 77 000 personer i Norge har demens, og i løpet av de neste tiårene vil andelen trolig dobles. Aktivitetstilbud for demenssyke er begrenset, selv om vi vet at behovet er stort. Aktivitetsvenn er et helsefremmende og forebyggende aktivitetstilbud for personer med demens.

En aktivitetsvenn er en frivillig, som med kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser.

I samarbeid med frivillige aktivitetsvenner får demenssyke mulighet til å fortsette med sine fritidsaktiviteter. I tillegg til å være en bidragsyter til å løse ulike velferdsoppgaver, er frivillighet helsefremmende og har en stor verdi i seg selv. Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet en gavepakke til kommuner som ønsker å etablere Aktivitetsvenn.

Ønsker du mer informasjon om Aktivitetsvenn kan du sende en e-post eller kontakte oss på telefon 23 12 00 00.