Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Demensomsorgen må styrkes

Landsmøtet i Nasjonalforeningen for folkehelsen krever at både statlige og kommunale myndigheter til å løse de enorme utfordringene i demens- og eldreomsorgen. Behovene øker år for år, og demenssyke og deres pårørende trenger et verdig og forsvarlig helse- og omsorgstilbud.

Forekomsten av demens i Norge øker og vil dobles de neste tjue åra, fordi det blir flere eldre. Allerede nå er de kommunale helse- og omsorgstjenestene presset, og mange som har demens og deres pårørende får ikke de helse- og omsorgstjenestene de trenger. Det er grunn til å bekymre seg for framtidas eldre- og demensomsorg.

Landsmøtet i Nasjonalforeningen for folkehelsen synes situasjonen er alvorlig, både nå og ikke minst i årene som kommer. Det mangler både kapasitet og kompetanse i de kommunale helsetjenestene.

Mange muligheter for bedre og mer effektive tjenester tas ikke i bruk, som for eksempel omsorgsteknologi og mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom de ulike yrkesgruppene.

Pårørende er allerede utslitt og har ikke mer å bidra med. Samtidig øker behovet for at folk i yrkesaktiv alder står i jobb.

Selv om veksten i antallet eldre gjelder hele landet, vil enkelte kommuner få en særlig krevende situasjon, der det samtidig blir flere eldre og færre yngre.

For å møte den sterke veksten i antallet som får demens, trengs både mer ressurser, bedre måter å jobbe på og ikke minst bedre planer for framtida.