Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Etterlyser storstilt satsing på demensforskning

Nasjonalforeningen for folkehelsens landsmøte oppfordrer til at Norge skal ta en ledende rolle internasjonalt for å løse demensgåten. Bare forskning kan stoppe demens.

Det lever anslagsvis 100 000 mennesker med demens i Norge i dag. Innen 2040 vil dette tallet være nær doblet, og i 2050 er det anslått at det vil være om lag 240 000 mennesker med demens i Norge. Tallene for pårørende er enda høyere.  

Demens er nå den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. I motsetning til dødsfall forårsaket av kreft, hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer, peker kurvene for demens oppover, ikke nedover. Samfunnskostnadene ved demens var 103 milliarder kroner i 2020.  

I tillegg er det beregnet at samfunnskostnadene knyttet til pårørendebyrden var 28 milliarder kroner i 2020. Det innebærer at de totale kostnadene i 2020 var 131 milliarder. Også internasjonalt er det ventet en stor økning i antallet personer med demens, fra 55 millioner i dag til 139 millioner innen 2050. Det anslås at kostnadene knyttet til demens vil være 2,8 milliarder amerikanske dollar innen 2030.  

Det finnes i dag ingen behandling eller kur for demens. Bare forskning kan gi mer kunnskap om årsakene, bedre diagnostisering og en effektiv behandling for å bremse og kurere demens. Norge har gode forskningsmiljø på feltet. Vi kan også bidra økonomisk inn i en nasjonal og global offensiv innsats for å møte en sykdom som rammer alle land hardt. Vi har potensiale til å bidra til å løse demensgåten, og med det dermed lette en av de største globale helseutfordringene i vår tid.  

Ifølge Verdens helseorganisasjon forskes det 14 ganger så mye på andre ikke-smittsomme sykdommer – som kreft, hjerte- og karsykdommer, nyresykdommer, diabetes og depresjon – som på demens. Demens er en alvorlig, dødelig diagnose for den som rammes. Det er behov for en omfattende forskningsinnsats for å møte fremtidens økning i antall personer med demens, nasjonalt og internasjonalt.