Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Pionér for forskning på kvinnehjerter

Professor Eva Gerdts tildeles årets Hjerteforskningspris for forskning som har stor betydning for kvinnelige hjertepasienter verden rundt.
Professor Eva Gerdts mottok Hjerteforskningsprisen. Foto: Anne Elisabeth Næss.

Professor og overlege i hjertemedisin Eva Gerdts har gjennom 28 år gjort en stor og viktig innsats for forskning på hjertesykdom hos kvinner, med særlig fokus på hvordan fedme og høyt blodtrykk påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom. Forskningen har vært banebrytende.

– Det er veldig hyggelig å få denne prisen. Jeg synes også at jeg som kvinnelig toppforsker er verdig prisen. Samtidig er det også en anerkjennelse til miljøet jeg kommer fra, sier Eva Gerdts.

Som ung lege og stipendiat så Gerdts at kvinners og menns hjerter så forskjellige ut på ultralydbilder. I dag er hun en av verdens fremste forskere på hjertesykdom og kjønnsforskjeller.

Norsk og internasjonal hjerteforskning

Hjerte- og karsykdom tar fortsatt livet av mange kvinner i Norge hvert år, faktisk dør to kvinner av hjerteinfarkt hver dag. Men fortsatt er kvinners hjerter fylt av medisinske gåter. Dette har Gerdts tatt tak i og i 2019 publiserte hun sammen med professor Vera Regitz-Zagrosek ved Charité universitetet i Berlin, en oversiktsartikkel om forskjeller ved hjertesykdom hos kvinner og menn. Denne viste at én av to kvinner ikke får behandling som virker ved hjertesvikt, fordi hjertesvikt hos kvinner ikke er utløst av hjerteinfarkt. Artikkelen fikk stor oppmerksomhet.

Kongen overrekker prisene for forskning på medisinering av personer med demens og forskning på kvinnehjertet. Foto: Anne Elisabeth Næss.
Kongen overrekker prisene for forskning på medisinering av personer med demens og forskning på kvinnehjertet. Foto: Anne Elisabeth Næss.

Høyere risiko for kvinner

Gerdts har også avdekket at høyt blodtrykk innebærer en mye sterkere risiko for hjerte- og karsykdom hos kvinner enn menn.

Hennes fokus på kvinners hjertehelse kan bidra til bedre forebygging og behandling av hjertesykdom. Nå gjelder det å ta denne viktige kunnskapen i bruk.

Har gransket flere tusen hjerter

Det var da hun som doktorgradskandidat jobbet med ultralydundersøkelse av pasienter at Eva Gerds så at kvinner og menn har ulike hjerter.

– Den gangen var det ingen informasjon om dette, forteller Gerdts.

På et fagmøte i Tønsberg møtte Gerdts den verdenskjente amerikanske legen professor Richard Devereux. Han ble umiddelbart interessert i arbeidet hennes og snart befant hun seg i New York, som del av hans forskningsteam. De studerte data fra nesten 1000 personer med høyt blodtrykk fra sju land. Eva fra Bergen analyserte ultralydbilder av hjertene deres for å se på kjønnsforskjeller.

‒ Richard Devereux utviklet meg til den forskeren jeg er i dag. Det er veldig artig å se tilbake på hvor stor betydning arbeidet vårt har fått for forskningen i dag. Vi forstår mer, men har fortsatt ikke kommet til bunns i en rekke spørsmål, sier hun.

– Jeg har en familie som er stolt av meg

Trebarnsmoren Eva Gerdts har vært drevet av kjærlighet for faget, med familien som viktige støttespillere. I dag har 65-åringen åtte barnebarn, og leder fortsatt omfattende internasjonalt forskningsarbeid.

– Hva er det som har drevet deg i arbeidet?

– Jeg har hele tiden vært en sta person som ikke er redd for å stå for meningene mine, og jeg er typen som fullfører uansett. Men det er en lang liste over folk som har en bit i denne prisen. Familien min og min far har alltid støttet og vært stolt av meg. Jeg hadde alltid et sted å gå. Jeg slet ut min første mann, men mann nummer to var stolt av meg.

På jakt etter livsviktige svar

Hjemme i Norge bygget Gerdts opp et digitalt, klinisk ekkokardiografisk laboratorium ved Haukeland Universitetssykehus, etter mønster fra New York.

Hun er i dag leder for Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen, og har utvidet sitt forskningsfelt til å studere hvordan fedme, autoimmun sykdom og betennelse kan bidra til hjertesykdom som skyldes høyt blodtrykk, såkalt hypertensiv hjertesykdom.

Dette har ført til internasjonalt samarbeid med ledende forskere i Italia og Tyskland.

– Hjerte- og karsykdommer er verdens største helseproblem. Verdens helseorganisasjon har slått fast at høyt blodtrykk er den viktigste årsak til at verdens kvinner dør. Men fortsatt vet vi ikke hvordan vi best kan behandle og forebygge høyt blodtrykk hos kvinner. Mens dødeligheten blant mannlige hjertepasienter går ned, har man ikke i samme grad løst gåten når det gjelder kvinner. Det vi jobber med nå er altså å finne svar på enormt viktige spørsmål, sier Eva Gerdts.

Juryens begrunnelse

Professor og overlege Eva Gerdts er en betydningsfull forsker innen norsk og internasjonal hjertemedisinsk forskning. Hun må særlig berømmes for sin omfattende forskningsinnsats innenfor temaet hjertesykdom på grunnlag av høyt blodtrykk, såkalt hypertensiv hjertesykdom, der hun har fokusert på kjønnsforskjeller og aller mest på hvordan slik hjertesykdom arter seg hos kvinner.

For nesten 30 år siden var Eva Gerdts den første hjerteforskeren i Norge som publiserte artikler om kjønnsspesifikk forekomst av ulike undergrupper av hypertensiv hjertesykdom, med utgangspunkt i avanserte ekkokardiografiske metoder. Ekkokardiografi vi si å bruke ultralyd for å «se» hjertet i levende live.

Eva Gerdts er utdannet lege og var spesialist på hjertesykdommer da hun startet sin forskerkarriere som stipendiat i 1993. Hun forsket da på saltinntak i kosten og saltets påvirkning på blodtrykket – et tema som har stor betydning for folkehelsen og fremdeles er like viktig. I forbindelse med doktorgradsarbeidet brukte hun ekkokardiografiske bilder, og da kunne hun påvise kjønnsforskjeller i hjertets struktur og funksjon som den gang var lite beskrevet.

Ingen andre hjerteforskere i Norge var på denne tiden opptatt av å bruke ultralyd i diagnostikk av hypertensiv hjertesykdom. I 1996 ble hun kjent med professor Richard Devereux i New York, som var den som hadde utviklet denne ultralydsmetoden for å studere hjertets form og funksjon ved høyt blodtrykk. Det ble starten på et langvarig forskningssamarbeid, og Eva Gerdts var postdoktor i to år hos Devereux ved et medisinsk senter i New York før hun vendte tilbake til Bergen.

I Bergen bygget hun opp et digitalt, klinisk ekkokardiografisk laboratorium ved Haukeland Universitetssykehus, som samarbeider med forskningsmiljøer ved Universitetet i Bergen. Forskergruppen Bergen Hypertensjon og Hjertedynamikk ledes fortsatt av Gerdts. Etter hvert har hun utvidet sitt forskningsfelt til å studere hvordan fedme, autoimmun sykdom og betennelse kan bidra til utvikling av hypertensiv hjertesykdom. Dette har ført til internasjonalt samarbeid med ledende forskere i Italia og i Tyskland og et stort antall forskningsartikler.

Alt i alt har Eva Gerdts publisert omkring 230 forskningsartikler som til sammen har blitt sitert nesten 17 000 ganger i andre forskningsartikler. Hun har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid. Men like viktig er det at hennes forskningsarbeid har fått betydelig innflytelse på klinisk hjertemedisinsk praksis. Hennes innsats kommer pasientene til gode!

Professor og overlege Eva Gerdts er en verdig vinner av Hjerteforskningsprisen 2022!

Historisk frivillig innsats for forskningen

Siden 1960 har Nasjonalforeningen for folkehelsen delt ut over 1,175 milliarder kroner til hjerte- og karforskning.
Siden 2001 har vi bidratt med over 175 millioner til demensforskning. Organisasjonen støtter også forskning på tuberkulose.
Totalt har vi siden 1960. bidratt med nærmere 1,4 milliarder kroner til helseforskning. Alt, takket være bidrag fra våre givere.