Akershus

Nasjonalforeningen Asker demensforening

Asker demensforening er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi har et godt og nært samarbeid med Asker kommune og demensteamet.

Lokallagslogo Asker demensforening

Våre hovedarbeidsområder er:

 • Formidle kunnskap og drive opplysningsarbeid
 • Skape arenaer/møteplasser der personer i samme situasjon kan møtes 
 • Gi støtte til  pårørende og formidle informasjon og veiledning
 • Arbeide for forutsigbare avlastningsordninger – også i hjemmet
 • Arbeide for egne tilbud til yngre (under pensjonsalder)
 • Styrke dagaktivitetstilbudet til hjemmeboende
 • Rekruttere flere medlemmer slik at vi kan få større gjennomslagskraft

Våre medlemsmøter/åpne møter holdes i utgangspunktet to ganger per semester. Vi sender jevnlig ut informasjonsbrev til medlemmene våre.

Fint om du oppgir din e-post adresse når du melder deg inn.

Aktivitetsvenn
Vi er i gang med Aktivitetsvenn-konseptet også her i Asker. En Aktivitetsvenn er en frivillig, som med kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser.

Arbeidsgruppen består av representanter for kommunen, frivillighetssentralen og Asker demensforening. Første kurs er allerede avholdt, og flere har blitt koblet opp. Nå rekrutterer vi til kurs som avholdes to mandager i mars (05.03 og 12.03). Påmelding til aktivitetsvenn@asker.frivilligsentral.no

Samarbeid med kommunen
Vi har et godt og nært samarbeide med kommunens demensteam om blant annet informasjonsarbeid i lokalsamfunnet, pårørendeskole, demensdager, yngrearbeid, m.m. 

Forpliktende samarbeid med Asker kommune om bevissthetskampanjen «et mer demensvennlig samfunn» er startet.  Kampanjen handler om å øke kunnskap og forståelse i lokalsamfunnet for hva demens er og hvordan man best mulig møter personer med demens. 

Et mer demesvennlig bakeri

Bakeriet, Meirisvingen 2 c, er med på Nasjonalforeningens kampanje for et mer demensvennlig samfunn, og ønsker kunder med kognitiv svikt eller demenssykdom hjertelig velkommen.

En ettermiddag i måneden, andre torsdagen i måneden, vil representanter fra Nasjonalforeningen Asker demensforening og kommunens demensteam være tilstede, og tilgjengelig for spørsmål og samtaler.

Datoer våren 2018: 11. januar, 8. februar, 8. mars, 12. april og 14. juni, fra kl. 14:00 til 17:00.

Ordføreren kommer på besøk 8. mars.

Enten du selv er rammet av demens, du er pårørende, eller av en eller annen grunn har et forhold til denne sykdommen tilbyr vi et uformelt møtested der du kan treffe andre i samme situasjon, og la praten gå over kaffekoppen.

Samtalegrupper
Er du pårørende til en hjemmeboende person med demens?
Da kan du bli med i vår samtalegruppe.
Hver deltager gis mulighet til å dele tanker og følelser i en vanskelig livssituasjon, med fokus på deg som pårørende.
Alle har taushetsplikt. Gruppeleder er spesialsykepleier Inger E. Føyen.
Vi møtes siste tirsdag i måneden på Holmen seniorsenter:
Datoer for våren 2018:
30.01., 27.02., 19.03., 24.04., 29.05. Alle dager kl. 12:00-14:00.
Tilbudet støttes med midler fra Aldring og Helse og er GRATIS.
Enkel servering.

For spørsmål og påmelding, ta kontakt på tlf. eller e.post:
mob.: 915 21 491  e-post: inger.foyen@gmail.com

Møteplass for deg under 70
Har du demens/kognitiv svikt, er under 70 år og bor hjemme er du velkommen til en møteplass for sosialt samvær og erfaringsutvikling. Vi møtes onsdager kl. 18:00 på Erteløkka 3. "Møteplass-sjef" er demensrådgiver Anne-Karin Frisk. 
Følgende datoer 2018:
10.01, 31.01, 21.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06.

Kvelden planlegges slik:

 • 18:00 - 19:00 samtale 
 • 19:00 - 19:30 sosialt samvær m/kaffe
   innholdet avhenger av hvem du er og hva du er opptatt av.
  Ektefeller slår av en prat rundt et eget bord frem til kl. 19:00.

Tilbudet støttes med medler fra Aldring og Helse og er GRATIS.

Har du spørsmål, eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt!
Inger-Marie Flølo Hawkins, mobil 970 76 623 eller
Anne-Karin Frisk, mobil 474 60 345 

Felleskapsgruppe

Det finnes også en felleskapsgruppe for pårørende for personer på institusjon. Ta kontakt med Jan Erik Kleven, 91617013,  kleven.janka@gmail.com, for mer informasjon.

Likeperson

Vi har også en likeperson i demensforeningen. En likeperson en du kan snakke med om demens, som selv har erfaringer som pårørende.

Anne-Lise Frogner

Anne-Lise Frogner

Likeperson Akershus/Asker demensforening

450 08 374

"Min mann har vært syk i mange år. Han bor på sykehjem og har vært der i fire år. Jeg føler at på grunn av lang sykdomsprosess har vært gjennom det meste når det gjelder demens, både når det gjelder helsevesenet og kontakten med sykehjemmet. Tror jeg har noe å gi andre pårørende."

Vårt sittende styre:

Anne-Lise Frogner, 66784418,  annelisefrogner@me.com
Inger-Marie Flølo Hawkins, 97076623,  floehawk@online.no
Inger Føyen, 91521491, inger.foyen@gmail.com
Toril Nuland, 93425492, nu.land@hotmail.com
Robert Erichsom, 91344242, rob-eri@online.no
Jan Erik Kleven, 91617013,  kleven.janka@gmail.com  

For mer informasjon:

Nasjonalforeningen Asker demensforenings lokallagsbrosjyre

Presentasjon av laget