Akershus

Nasjonalforeningen Asker demensforening

Ett lokallag for personer med demens og deres pårørende. Vi har et godt og nært samarbeid med Asker kommune og demensteamet.

Lokallagslogo Asker demensforening

Vi ønsker å

  • skape forståelse og respekt
  • spre kunnskap
  • arbeide for bedre tilbud og endrede holdninger
  • tilby støtte og fellesskap

Våre fokusområder 2018/2019

  • Et mer demensvennlig samfunn
  • Arenaer/møteplasser der personer i samme situasjon kan møtes
  • Forutsigbare avlastningsordninger – også i hjemmet
  • Styrket dagaktivitetstilbud

Våre medlemsmøter/åpne møter holdes i utgangspunktet to ganger per semester. Vi sender jevnlig ut informasjonsbrev til medlemmene våre, og det er fint om du oppgir din e-post adresse når du melder deg inn.

Et mer demensvennlig samfunn

Forpliktende samarbeid med Asker kommune om bevissthetskampanjen «et mer demensvennlig samfunn» er startet.  Kampanjen handler om å øke kunnskap og forståelse i lokalsamfunnet for hva demens er og hvordan man best mulig møter personer med demens. 

Demesvennlig kafe

Dessverre er Bakeriet, Meirisvingen 2 c, besluttet nedlagt og vår kafe er for tiden uten lokaler og samarbeidspartner. Vi hadde håpet at kafeen etter hvert ville bli så innarbeidet blant medlemmer og andre at dette kunne være vårt felles «møtepunkt». Styret har foreløpig ikke funnet frem til hvordan vi skal gå frem for å få videreført kafetilbudet og hvem vi kan samarbeide med.

Aktivitetsvenn

Vi er i gang med Aktivitetsvenn-konseptet også her i Asker. En Aktivitetsvenn er en frivillig, som med kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser.

Likeperson

Vi har også en likeperson. En likeperson en du kan snakke med om demens, som selv har erfaringer som pårørende.

Anne-Lise Frogner

Likeperson Akershus/Asker demensforening

450 08 374

"Min mann var syk i mange år og døde i vår. Jeg føler at på grunn av lang sykdomsprosess har jeg vært gjennom det meste når det gjelder demens, både i forhold til helsevesenet og kontakten med sykehjemmet. Tror jeg har noe å gi andre pårørende."

Vårt sittende styre:

Wenche Rønning 97 10 58 48 wenche@ronning.me
Mette Ous Vånge 91 11 08 29 mette_vange@hotmail.com
Anne-Lise Frogner, 66784418, annelisefrogner@me.com
Jan Erik Kleven, 91617013, kleven.janka@gmail.com