Hva skjer?

Demens - samtalegruppe i Asker

Er du pårørende til en hjemmeboende person med demens? Da kan du bli med i vår samtalegruppe.
  • Hver deltager gis mulighet til å dele tanker og følelser i en vanskelig livssituasjon.
  • Med fokus på deg som pårørende.
  • Alle har taushetsplikt.
  • Gruppeleder er spesialsykepleier Inger E. Føyen.

Vi møtes siste tirsdag i måneden på Holmen seniorsenter, og datoer for våren 2018 er:
30.01., 27.02., 19.03., 24.04. og 29.05.  Alle dager kl. 12 - 14.

Tilbudet støttes med midler fra Aldring og Helse og er GRATIS.
Enkel servering.

For spørsmål og påmelding, ta kontakt på telefon eller e-post,
mobil 915 21 491 e-post: inger.foyen@gmail.com