Akershus

Nasjonalforeningen Nittedal helselag

Nittedal helselag er aktive i lokalmiljøet med blant annet seniordans, formiddagstreff og dagsturer.

Helselaget driver seniordans på formiddagen onsdager. Seniordansen besøker også sykehjemmet eller andre steder med sin hyggelige underholdning.

Laget har formiddagstreff i fellesrommet for omsorgsboligene, serverer smørbrød, og har utlodning.

I april holdes basar hvor bygdekoret underholder og det selges kaffe, kaker og mineralvann.

I Nasjonalforeningens hjerteuke i mai arrangeres "stand" på bygdesenteret, med gratis vafler og kaffe, salg av hjertelodd og bøsseinnsamling til inntekt for forskning på hjerte- og karsykdommer.

Vi arrangerer også dagstur, kulturtur med buss.

I september deltar vi i Nasjonalforeningens landsomfattende Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. Her får vi ungdomsskoleelever til å hjelpe oss å gå med innsamlingsbøsser.

Nittedal helselag gir gavekort til sine medlemmer når de fyller 70 år, og hvert femte år videre.

Nittedal helselag har vært aktivt i nærmiljøet siden 1913.