Akershus

Nasjonalforeningen Skedsmo og Rælingen demensforening

Skedsmo og Rælingen demensforening samarbeider blant annet med kommunen i å arrangere pårørendeskole for pårørende til personer med demens.

Pårørendeskolen arrangeres over 4-6 kurskvelder, og demensforeningen deltar aktivt i samtalegrupper i etterkant av kurskveldene.

Vi har også medlemsmøter, med temamøte på høsten.

For mer informasjon, følg med i lokallavisen.