Nordland

Nasjonalforeningen Steigen demensforening

Nasjonalforeningen Steigen demensforening er opptatt av å drive opplysningsarbeid om demenssykdommen, samtidig som de legger til rett for gode stunder for personer med demens. Eksempler på dette er åpne møter og demens og Aktivitetsvenn.

Foreningen arrangerer trivselstiltak for personer med demens, blant annet busstur med middag, underholdning og kaker. De har også stelt i stand julelunsj for den samme målgruppen. Demensforeningen har også hatt vennekafe i samarbeid med Røde kors hvor de henter og bringer deltakerne med busser, noe som har vært et svært populært tiltak.

Laget arbeider med et naust som skal stå i sansehagen på sykehjemme. Dette prosjektet er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.

Steigen demensforening er aktiv i Aktivitetsvennordningen på hjemplassen. Dette er et aktivitetstilbud for personer med demens i samarbeid med frivillige.

Under Nasjonalforeningens årlige demensaksjon bidrar demensforeningen i samarbeid med skoleelever som stiller som bøssebærere.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Steigen demensforening!

For mer informajson, ta kontakt med leder Elin Bartholsen - tlf. 416 11 482 eller mail: elin.bartholsen@gmail.com