Rogaland

Nasjonalforeningen Dalane demensforening

Nasjonalforeningen arbeider for å fremme best mulig livsvilkår for personer med demens og deres pårørende. Vi dekker kommunene Dalane, Bjerkreim, Egersund, Lund og Sokndal.

Vi jobber for å:

  • Spre informasjon og kunnskap om sykdommen demens
  • Skape større forståelse lokalt for den syke og pårørendes situasjon.
  • Synliggjøre pårørendes behov for hjelp og avlastning
  • Gi pårørende mulighet til å møte andre i samme situasjon
  • Være pådriver for tidlig diagnose og at den demenssyke får behandlingstilbud tidligst mulig.

I løpet av våren inviterer Dalane demensforening til pårørende samlinger og temamøter i de fire kommunene, og på høsten arrangeres Pårørendeskole i Egersund, temamøter og bøsseinnsamling til den årlige Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Nasjonalforeningen Dalane demensforening har omtrent nitti medlemmer. Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen! 

Har du spørsmål til demensforeningen? Vil du bli medlem?

Ta kontakt med:
Leder Grete Inger Hegrestad, tlf. 47 90 66 74 eller
e-post: givh@hotmail.no