Rogaland

Nasjonalforeningen Sandnes demensforening

Nasjonalforeningen Sandnes demensforening arbeider for å fremme best mulig livsvilkår for den som rammes av demens og deres pårørende, blant annet gjennom å holde temamøter og arrangere pårørendeskoler.

Vi jobber for at personer med demenssykdom:  

  • skal møtes med respekt 
  • skal få diagnose så tidlig som mulig 
  • skal få individuelt tilrettelagt dag tilbud 
  • skal få et tilrettelagt bo tilbud når det er behov 
  • og deres pårørende skal få kunnskap og informasjon om demens
  • og deres pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosialt fellesskap  

Vår og høst har vi to til tre informasjonsmøter med aktuelle tema om demens.

Siden 2006 har Sandnes demensforening arrangert "Pårørendeskole" for pårørende til personer med demens - i månedskiftet februar/mars. 

Styret i Nasjonalforeningen Sandnes demensforening består av:
Leder:      Karl Erland,
telefon 952 12 438
Nestleder: Siv Odberg, telefon 906 06 438
Kasserer:  Irene Killingland Eik, telefon 452 89 176
Sekretær:  Ingvar Austrått, telefon 901 72 464
Styremedlem: Åse M. Meling, telefon 938 40 3 73

Vil du vite mer om oss eller ønsker du å bli medlem i demensforeningen, ta kontakt med en i styret.

Program for 2018-2019

Program for pårørendeskolen 2019

Informasjon om demens
I regjeringens Demensplan 2020 er det fokusert på viktigheten av informasjon om pårørende sin situasjon. I den forbindelse holder Sandnes demensforening foredrag om de pårørende sin situasjon til helsepersonell, og frivillige på sykehjem, til hjemmehjelp og til elever i videregående skole som tar Helse- og sosialfag. Denne aktiviteten vil fortsette utover i 2018. Hovedtema er «Min historie – å leve med en dement ektefelle.»

Et mer demensvennlig samfunn
Sandnes demensforening har i samarbeid med Sandnes kommune signert en avtale om bidra til et mer demensvennlig samfunn. Målsettingen for kampanjen er at mennesker med demens skal kunne delta i samfunnet og ha et aktivt liv så lenge som mulig. Mennesker med demens kan få en enklere og mer aktiv hverdag, hvis alle er mer oppmerksomme, har litt mer kunnskap og kan bidra litt oftere med en hjelpende hånd. Kampanjen er laget av Nasjonalforeningen for folkehelsen og er ment å dekke service- og handelsnæringen som kommer i kontakt med personer med demens. Kurs har blitt gjennomført for Rogaland Taxi og planer foreligger for handelsbedrifter og andre.

Andre aktiviteter
Med støtte fra Nasjonalforeningen og midler fra TV aksjonen 2013 vil Sandnes demensforening arrangere en tilstelning der Hans Petter Hansen og Rita Fotland Bøe vil underholde med sang og musikk på henholdsvis Lura og Austrått BOAS.

En gang i måneden har demensforeningen sangstund for brukere på Austrått BOAS. Rundt 30 deltakere møter hver gang og det er tydelig at dette er en aktivitet som det settes pris på og som er et kjærkomment avbrekk i hverdagen.

Med midler fra TV-aksjonen 2013 har Riska bo- og aktivitetssenter leid den gamle rutebåten Riskafjord til tur til Sør-Hidle.
En flott tur med ca. 50 deltakere.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!