Rogaland

Nasjonalforeningen Sandnes demensforening

Nasjonalforeningen Sandnes demensforening arbeider for å fremme best mulig livsvilkår for den som rammes av demens og deres pårørende, blant annet gjennom å holde temamøter og arrangere pårørendeskoler.

Vi jobber for at personer med demenssykdom:  

  • skal møtes med respekt 
  • skal få diagnose så tidlig som mulig 
  • skal få individuelt tilrettelagt dag tilbud 
  • skal få et tilrettelagt bo tilbud når det er behov 
  • og deres pårørende skal få kunnskap og informasjon om demens
  • og deres pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosialt fellesskap  

Vår og høst har vi ett til to informasjonsmøter med aktuelle tema om demens.

Siden 2006 har Sandnes demensforening arrangert "Pårørendeskole" for pårørende til personer med demens - i månedskiftet februar/mars. 

Styret i Nasjonalforeningen Sandnes demensforening består av:
Leder:    
Karl Erland, telefon 952 12 438
Nestleder: Siv Odberg, telefon 906 06 438
Kasserer:  Irene Killingland Eik, telefon 452 89 176
Sekretær:  Ingvar Austrått, telefon 901 72 464
Styremedlem: Åse M. Meling, telefon 938 40 3 73

Vil du vite mer om oss eller ønsker du å bli medlem i demensforeningen, ta kontakt med en i styret.

-----------
Sandnes demensforening var representert med stand på Hva er viktig for deg-dagen i Sandnes rådhus. Mange besøkende besøkte vår stand og fikk informasjon om vårt arbeid og de tilbud demensforeningen har til de demenssyke og deres pårørende.

Ordfører Stanley Wirak besøkte vår stand og vi hadde en god samtale om hvordan Sandnes kan bli en enda bedre demensvennlig by.

 

Program for 2019-2020

Pårørendeskolen 2019 ble arrangert i perioden 5. mars til 2. april med over 30 deltakere. Hver kurskveld starter med et faglig innlegg etterfulgt av spørsmål og gruppesamtaler. Det er alltid meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.


Neste pårørendeskole blir fra 3. – 31. mars 2020. Hovedtemaene er:

  • Sykdomsutvikling og behandling
  • Lover og rettigheter
  • Kommunale tilbud
  • Kommunikasjon med personer med demens

Er du pårørende til en person med demens og ønsker å snakke med en likesinnet? Da kan du kontakte vår likeperson.

 Jeg er likeperson, og har erfaring sompårørende til en med demens. jeg kan være en støttespiller og samtalepartner, og dele erfaringer og råd som gjør det enklere å mestre hverdagen.
Kontakt meg gjerne!

Informasjon om demens
I regjeringens Demensplan 2020 er det fokusert på viktigheten av informasjon om pårørende sin situasjon. I den forbindelse holder Sandnes demensforening foredrag om de pårørende sin situasjon til helsepersonell, og frivillige på sykehjem, til hjemmehjelp og til elever i videregående skole som tar Helse- og sosialfag. Denne aktiviteten vil fortsette utover i 2019. Hovedtema er «Min historie – å leve med en ektefelle med demens.»

Et mer demensvennlig samfunn
Sandnes demensforening har i samarbeid med Sandnes kommune signert en avtale om bidra til et mer demensvennlig samfunn. Målsettingen for kampanjen er at mennesker med demens skal kunne delta i samfunnet og ha et aktivt liv så lenge som mulig. Mennesker med demens kan få en enklere og mer aktiv hverdag, hvis alle er mer oppmerksomme, har litt mer kunnskap og kan bidra litt oftere med en hjelpende hånd. Kampanjen er laget av Nasjonalforeningen for folkehelsen og er ment å dekke service- og handelsnæringen som kommer i kontakt med personer med demens. Kurs er bl.a. blitt gjennomført for Rogaland Taxi, Brann- og redning, SR bank, Sandnes Sparebank, servicekontoret Sandnes kommune, levekårskomiteen i bystyret og prestene i Sandnes.

Andre aktiviteter
De siste årene har Sandnes demensforening fått tildelt midler fra TV-aksjonen 2013. Nå er disse midlene oppbrukt, men vi har vært heldige og fått tildelt et beløp fra Sandnes Sparebank gavefond. Disse midlene skal brukes til aktiviteter og underholdning til personer med demens på sykehjem i Sandnes høsten 2019/våren 2020.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!