Til hovedinnhold
Støtt oss

Støtt oss

Minnegave - din gave gir håp

Gi en minnegave til demensforskning eller hjerte- og karforskning. Les mer om hvordan det gjøres.

Når en du er glad i går bort, er det godt å kunne hedre vedkommende med en gave til forskning. Det er en gave som vil bidra til ny behandling, og du er med på å gi mennesker muligheten til et lengre og bedre liv.

Kjære pårørende, slik går du fram

 • Gi oss navn på avdøde og kontaktperson.
 • Sett inn kontonummer for gaver i dødsannonsen.
 • Husk at gaver må merkes med avdødes navn.

I tillegg er det mulig å:

 • Samle inn penger i begravelsen/bisettelsen og sett sum inn på vår konto.
 • Opprett en innsamlingsaksjon på nettsidene våre eller på Facebook.
 • Oppgi vår konto for innbetaling slik at hver enkelt kan gi sitt bidrag direkte.
 • Bruk Vipps, 546013 for demens og 70573 for hjerte- og kar.
 • NB! Ved betaling til konto eller med Vipps, må bidraget merkes med avdødes navn.

Hva får du som pårørende av oss?

 • Du mottar en oversikt over samlet beløp og hvem som har gitt en minnegave.
 • Du kan oppgi e-postadresse om du ønsker oversikten tilsendt på e-post.
 • Tilbud om at vi trykker takkeannonse i lokalavisen.
 • Du får også en kjempestor takk for ditt initiativ som gjør en forskjell for mange!

Slik gir du en minnegave

 • Betal inn på konto for minnegave, merk med avdødes navn og hilsen til de pårørende.
 • PS! Velg konto som hører til ønsket forskningssak.
 • Betaler du på giro er mottaker: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo.
 • Du får en takk for ditt bidrag på sms om vi har ditt mobilnummer.
 • Ønsker du skattefradrag?
 • Vi sender informasjon til pårørende om at du har gitt ditt bidrag

Kontonumre

 • 8200 06 16903 Minnegave Demensforskning.
 • 8200 06 10662 Minnegave Hjerte- og karforskning.

Du når oss ved å sende e-post til minnegaver@nasjonalforeningen.no eller ringe tlf. 23 12 00 00.

Her kan du lese om noen av forskningsprosjektene du støtter på hjerte- og kar og demens.

Opplysninger for betaling fra utlandet

Demens 8200 06 16903 

Ditt IBAN-nummer:

BIC: DNBANOKKXXX

Elektronisk IBAN-kontonummer: NO8082000616903

Papirformatert IBAN-kontonummer: NO80 8200 06160 903

Hjerte 8200 06 10662

Ditt IBAN-nummer:

BIC: NO9882000610662

Elektronisk IBAN-konto: NO9882000610662

Papirformatert IBAN-kontonummer: NO 8200 0610 662