Til hovedinnhold
Støtt oss

Oppfølging etter diagnose

Aktuelle dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter for arbeidet med oppfølging etter demensdiagnose.

Eksempel på oppfølging av diagnose

Case som beskriver oppfølging etter diagnose (doc).

Kartlegging

Kartleggingsskjema for de fem områdene i modellen (doc)

Strukturering av notat fra kartleggingsskjema - mal og eksempel (doc)

Nettverkskartlegging

Nettverkskartlegging - mal og eksempler (doc).

Brevmal

En brevmal som personen med demens kan bruke for å informere nettverket sitt om at de har fått demens.

Informasjonsbrev til venner og kjente - mal (doc)

Dialogmøter

Verktøy for dialogmøter - Nasjonalforeningen for folkehelsen (pdf)

Veilederen

Veileder oppfølging etter demensdiagnose (pdf)

Sluttrapport

Sluttrapport for oppfølging etter demensdiagnose (pdf)