Etter diagnosen

Få en bedre hverdag med demens

Når du har fått demens kan mye oppleves utrygt. Det vil være både gode og mindre gode dager. Likevel er det mye du og andre kan gjøre for at du skal leve best mulig med sykdommen.

Mye avhenger av hvordan du og dine nærmeste møter utfordringene, og at du får god hjelp og støtte fra samfunnet. Målet er at du kan være mest mulig selvhjulpen og trygg, uten å forandre for mye i livet ditt.

Behov for mer hjelp

Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil du trenge hjelp til ting du tidligere har klart på egenhånd. Det kan være utfordrende, både for deg selv og dine nærmeste. Du har rett til å bli møtt som individ, og ikke bare som pasient. Du er jo fortsatt først og fremst deg selv. Ved å snakke sammen om dette, kan det bli enklere å takle situasjonen. 

Å være sammen med andre

Fellesskap og aktivitet kan være den beste terapien for deg. Samtidig er det viktig at omgivelsene respekterer at du iblant har behov for å trekke deg tilbake. Mange som har fått demens opplever at sosialt samvær blir vanskelig, og noen trekker seg vekk fra foreninger og sosialt liv. Det kan oppleves som slitsomt å være sammen med mennesker som ikke kjenner til sykdommen.

Du kan også oppleve at det blir vanskeligere å finne ord, og å oppfatte hva andre sier. Det er viktig at andre vet at du trenger mer tid og ro. Noen ganger må de gjenta det de allerede har sagt. Kanskje er det enklere for deg å skrive eller tegne, når du ikke finner ordene?

Her kan du se en kort film om å bryte den sosiale isolasjonen personer med demens ofte kan oppleve.

Nedtrapping av arbeid

Har du fått demens tidlig i livet, vil det bli vanskelig å fungere som før i arbeidslivet. Det er vanlig å trappe ned til kortere arbeidsdager, enklere arbeidsoppgaver, og etter hvert uføretrygd eller førtidspensjonering. Å være i arbeid kan ha stor betydning for trivsel og selvfølelse, men noen opplever likevel at det er en lettelse å slutte. Å bli frigjort fra et krevende arbeid, kan føre til mer overskudd og trivsel i hverdagen.

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15.

23 12 00 40 E-post

Snakk med arbeidsgiver, bedriftslegen eller fastlegen, og eventuelt fagforeningen, om hvordan du kan få til en tilpassing, eller nedtrapping av arbeidsoppgaver.

Aktivitet og daglige gjøremål

Daglige gjøremål gir en god struktur til hverdagen. Med faste rutiner og gode vaner, blir hverdagen mer oversiktlig. Det er viktig at det blir lagt til rette for at du fortsatt kan ta ansvar for mange gjøremål i hverdagen.

Det er ikke uvanlig å bli rastløs, eller ukonsentrert. Prøv å fylle dagen med innhold og gode øyeblikk. 

Natur- og kulturopplevelser gir glede

Kultur er så mye: bøker, musikk, dans, sport, spill, billedkunst, kino, teater, radio og TV. Mange opplever at bøker, musikk og natur gjør sterkere inntrykk og gir større glede, etter at de ble syke. For mange med demens er også kontakt med dyr nyttig. Sansene trenger påfyll av synsinntrykk, lyder, smaker, dufter, og berøring. Det er viktig at du fortsetter å gjøre aktiviteter du har glede av. 

Er du i god fysisk form, kan turgåing, sykling, skigåing, trening, hagearbeid, ulike spill og andre aktiviteter være godt å fortsette med. Det er viktig å finne noen å gjøre aktiviteter sammen med, og gjerne regelmessig. Det er ekstra viktig å ta utgangspunkt i kjente interesser og miljøer, fordi sykdommen gjør det vanskeligere å venne seg til nye aktiviteter og omgivelser.

Kanskje får du mye glede av å delta i en forening? Undersøk hva menighet, frivilligsentral, og andre organisasjoner kan tilby.

Vil du ha en aktivitetsvenn å gjøre aktiviteter sammen med? Les mer om våre frivillige aktivitetsvenner her!

Vær aktiv

Noe av det beste du kan gjøre for helsen din, også etter å ha fått demens, er å være i fysisk aktivitet. Både kroppen og hjernen har godt av litt trening, og det kan forebygge nye symptomer. En daglig gåtur er godt for humøret, og minsker stresset. 

Nærhet og parforholdet

Sykdommen kan føre til endringer i parforholdet, eller i familien. Arbeidsoppgaver og roller endres. Du kan oppleve å bli avhengig av dine nærmeste, og det kan kjennes vanskelig. Noen pårørende sier det er godt å gi omsorg, mens andre opplever det krevende å ha en slik rolle. Det er bra om dere kan snakke med hverandre om hva demens gjør med forholdet deres. Det er viktig at både du som er syk, og dine pårørende, får den hjelpen dere trenger fra de kommunale helse- og omsorgstjenstene.