Til hovedinnhold
Støtt oss

Etter diagnosen

Få en bedre hverdag med demens

Når du har fått demens kan mye oppleves utrygt. Det vil være både gode og mindre gode dager. Likevel er det mye du og andre kan gjøre for at du skal leve best mulig med sykdommen.

Målet er at du kan være mest mulig selvhjulpen og trygg, uten å forandre for mye i livet ditt. God støtte fra dine nærmeste og andre kan hjelpe deg med dette.

Fortsett med de aktivitetene som gir deg glede og prøv gjerne nye aktiviteter du får tilbud om. Snakk med dine nærmeste og venner om hva du trenger, det kan gjøre dagene dine lettere.

Behov for mer hjelp

Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil du trenge hjelp til ting du tidligere har klart på egenhånd. Det kan føles vanskelig, både for deg selv og dine nærmeste. Ved å snakke sammen om dette, kan det bli enklere å takle situasjonen. Uansett hvilke behov du har for hjelp, har du rett til å bli møtt som den personen du er.

Å være sammen med andre

Samvær med andre og å holde seg aktiv, kan være det beste du gjør. Samtidig er det viktig at de rundt deg respekterer at du iblant trenger å trekke deg tilbake. Mange som har fått demens opplever at sosialt samvær blir slitsomt, og noen trekker seg vekk fra foreninger og sosialt liv. Det kan oppleves som ekstra vanskelig å være sammen med mennesker som ikke kjenner til sykdommen.

Les også:

Du kan også oppleve at det blir vanskeligere å finne ord, og å oppfatte hva andre sier. Det er viktig at andre vet at du trenger mer tid og ro. Noen ganger må de gjenta det de allerede har sagt. Kanskje er det enklere for deg å skrive eller tegne, når du ikke finner ordene?

Her kan du se en kort film om å bryte den sosiale isolasjonen personer med demens ofte kan oppleve.

Nedtrapping av arbeid etter en demensdiagnose

Har du fått demens mens du fremdeles er i arbeid, kan du oppleve at det blir vanskelig å følge opp arbeidsoppgaver. Det er vanlig å trappe ned til kortere arbeidsdager, enklere arbeidsoppgaver, og etter hvert få uføretrygd eller førtidspensjonering. Å være i arbeid kan ha stor betydning for trivsel og selvfølelse, men noen opplever likevel at det er en lettelse å slutte. Å bli frigjort fra en krevende arbeidssituasjon, kan føre til mer overskudd og trivsel i hverdagen.

Snakk med arbeidsgiver, bedriftslegen eller fastlegen, og eventuelt fagforeningen, om hvordan du kan få til en tilpassing, eller nedtrapping av arbeidsoppgaver.

Aktivitet og daglige gjøremål

Daglige gjøremål gir en god struktur til hverdagen. Med faste rutiner og gode vaner, blir hverdagen mer oversiktlig. Det er viktig at det blir lagt til rette for at du fortsatt kan ta ansvar for mange gjøremål i hverdagen.

Det er ikke uvanlig å bli rastløs, eller ukonsentrert. Prøv å fylle dagen med oppgaver, hyggelige aktiviteter og gode øyeblikk.

Støtt demensforskningen

Natur- og kulturopplevelser gir glede

Kultur er så mye: bøker, musikk, dans, sport, spill, billedkunst, kino, teater, radio og TV. Mange opplever at bøker, musikk og natur gjør sterkere inntrykk og gir større glede, etter at de ble syke. For mange med demens kan også kontakt med dyr være til glede. Sansene trenger påfyll av synsinntrykk, lyder, smaker, dufter, og berøring. Det er viktig at du fortsetter å gjøre aktiviteter du har glede av.

Er du i god fysisk form, kan turgåing, sykling, skigåing, trening, hagearbeid, ulike spill og andre aktiviteter være godt å fortsette med. Det er viktig å finne noen å gjøre aktiviteter sammen med, og gjerne regelmessig. Ta utgangspunkt i dine egne kjente interesser og miljøer, fordi sykdommen gjør det vanskeligere å venne seg til nye aktiviteter og omgivelser.

Kanskje får du mye glede av å delta i en forening? Undersøk hva menighet, frivilligsentral, og andre organisasjoner kan tilby.

Vil du ha en aktivitetsvenn å gjøre aktiviteter sammen med? Les mer om våre frivillige aktivitetsvenner!

Vær aktiv

Noe av det beste du kan gjøre for helsen din, også etter å ha fått demens, er å være i fysisk aktivitet. Både kroppen og hjernen har godt av litt trening, og det kan forebygge nye symptomer. En daglig gåtur er godt for humøret, og minsker stress.

Les også: Etter diagnosen, hva kan du gjøre?

Demensforskning vi finansierer

Nærhet og parforholdet

Sykdommen kan føre til endringer i parforholdet, eller i familien. Arbeidsoppgaver og roller endres. Du kan oppleve å bli avhengig av dine nærmeste, og det kan kjennes vanskelig.

Noen pårørende sier det er godt å gi omsorg, mens andre opplever det krevende å ha en slik rolle. Det er bra om dere kan snakke med hverandre om hva demens gjør med forholdet deres. Det er viktig at både du som er syk, og dine pårørende, får den hjelpen dere trenger fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Noen opplever at sykdommen påvirker behov for seksuell aktivitet som kan skape utfordringer i samlivet.

Les også: Pårørende og demens