Til hovedinnhold
Støtt oss

Støtt demensforskning

Eldre år uten demens

– Vi vil finne ut mer om hvorfor vi blir mer sårbare for å utvikle alzheimers når vi blir eldre, sier Anders Martin Fjell, professor i psykologi ved Universitet i Oslo.

Fjell leder et av de større forskningsprosjektene i Demensforskningsprogrammet.

– Det vi gjør er å se på tilstanden i ulike deler av hjernen til friske eldre og sammenligne med hjernen til eldre med demens. Slik håper vi å kunne finne ut hva som leder til alzheimer og hva som kan hindre eller utsette utviklingen, forteller han. Over 300 forsøkspersoner er direkte involvert i studien.

Trenger mer kunnskap

– Alzheimers er en veldig komplisert tilstand, og fremgangen for demensforskningen har vært mye dårligere enn for eksempel innen kreftforskning. Fortsatt vet vi alt for lite om hvorfor noen får sykdommen, sier Anders Martin Fjell.

– Noen risikofaktorer kjenner vi til, blant annet et dårlig kosthold og lite fysisk aktivitet. Det kan likevel ikke forklare alt, fortsetter han. 

Vil hindre utvikling av sykdom

– En fin ting med å motta finansiering fra Nasjonalforeningen for folkehelsen er at det gir oss muligheter til å arbeide med direkte med demensrammedes behov. Det ultimate målet for alzheimerforskningen er å finne en kur. I mellomtiden arbeider vi med å finne metoder som kan utsette forløpet. Det vil kunne spare mange mennesker for et liv med sykdom. 

Alzheimers er den vanligste demenssykdommen. Omtrent 60 prosent av dem som lider av demens har denne typen. De første symptomene er vanligvis hukommelsessvikt og problemer med å finne ord. Både yngre og eldre kan få alzheimer, men det er mest vanlig hos eldre.

Intervjuet av: Kari Andresen