Til hovedinnhold
Støtt oss

Støtt demensforskning

Søvn kan endre hjernen

Søvn kan spille en kritisk rolle for at minner skal feste seg i hjernen. Forskning viser at søvnproblemer kan knyttes til endringer som oppstår i hjernen når vi blir eldre.

Hva er sammenhengen mellom søvn og Alzheimer? Ny forskning viser at søvnproblemer kan knyttes til flere ulike endringer som oppstår i hjernen ettersom vi blir eldre. Funnene er veldig interessante, og er resultatene av forskningssamarbeid mellom flere norske og utenlandske demensforskere. Funnene kan bidra til å forstå av hva som skjer i hjernen ved utvikling av Alzheimers sykdom. De kan også gi kunnskap om hvilken betydning søvn kan ha for hjernehelse og utvikling av Alzheimer. 

Endrer søvnmønster med alderen

- Søvn er veldig interessant som en «biomarkør» for hjernehelse. Veldig mange hjernesykdommer er forbundet med redusert søvnkvalitet, og mange opplever også endrede søvnmønstre etter hvert som de blir eldre, sier demensforsker og professor i psykologi Anders Martin Fjell. Han forsker på hvordan vi bedre kan forstå hvilken betydning søvn spiller for hjerne og kognisjon, spesielt i høy alder.

Hva er sammenhengen mellom søvnkvalitet og endringer i hjernen og kognitive funksjon? Dette er et felt det er stor internasjonal interesse for i dag.

Støtt forskning på demens

Bidrar til å bearbeide informasjon

Søvn viser seg altså å ha stor betydning for hukommelsen og ser ut til å spille en kritisk rolle for at minner skal feste seg i hjernen.

- Mens man tidligere trodde at søvnens rolle begrenset seg til å styrke minner, forstår vi nå at søvnen spiller en mye mer aktiv rolle i hukommelse. Søvn bidrar til å styrke noen minner, svekke andre, endre på minner, hjelpe oss å bedre forstå og bearbeide informasjon vi lærte dagen før etc. Hukommelse er et svært sentralt emne innen vår forskning. Å få en bedre forståelse av hvilken rolle søvn spiller er derfor viktig. Dette er en kritisk variabel for å forstå både normal aldring og degenerative tilstander slik som demens, forklarer Fjell.

Så uttrykket «Jeg må sove på det» får faktisk en ny vitenskapelig betydning med disse resultatene. God søvnhygiene ser ut til å være en svært viktig variabel relatert til god hjernehelse, spesielt hos eldre personer som har økt risiko for å utvikle Alzheimers sykdom.

Tekst: Kirsti Ellefsen