Til hovedinnhold
Støtt oss

Innsats for andre

Tema 5: Evaluering og presentasjon

Æres den som æres bør. Dere har vist at dere er gode frivillige og satt dere inn i hva frivillighet er og hva saken handler om.
Smileys

De fem temaene

 1. Om frivillighet
 2. Om sykdommen demens
 3. Planlegging av Demensaksjonen
 4. Aksjonsuke
 5. Evaluering og presentasjon

Evaluering og presentasjon av den lokale Demensaksjonen

Omfang ca 90 minutter.

Kontakt gjerne lokalpressen og fortell om resultatene deres og hva dere har lært! Dette er ofte godt stoff for lokalavisa eller lokalradioen. Dette er også en fin anledning for dere til å takke alle de som har gitt til aksjonen deres.

Relevans til læreplanen

Tema 5 vektlegger kompetansemålet følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper. Tema 5 oppsummerer erfaringene, og gir elevene anledning til å reflektere over tilhørighet i fellesskapet gjennom frivillighet, og hva egen innsats betyr for andre, gjennom å kommunisere dette både i en skole-setting men også til samfunnet utenfor.

Nå er aksjonen gjennomført, og elevene skal få lov å være litt stolte! Husk å takke dem igjen for en viktig og god innsats.  I denne økta er målet å jobbe med elevenes opplevelse av medborgerskap, deltakelse i fellesskapet, bidragsyter for inkludering. Gjennom det du sier og det de gjør, så bør de nå både føle og forstå hva frivillighet kan bety for en sak/for samfunnet, og hva det kan bety for den enkelte.  

Forberedelse for læreren

 • Kontakte lokalavisen og høre om de vil komme mot slutten av økta for å snakke med noen av elevene. 
 • Eventuelt avtale med rektor om former for oppmerksomhet rundt prosjektet. 

Gruppeoppgaver, evaluere og kommunisere

Intervjue hverandre  

 • Hva fungerte bra? Hva kunne vært gjort annerledes? Hvilke råd skal vi gi til elevene som tar innsats for andre neste år/neste års aksjon? Tenk på både planleggingen og selve aksjonen. 
 • Hva er du stolt av? Hva har du bidratt med som du er fornøyd med? 
 • Kan du sette ord på en følelse du har kjent på gjennom aksjonen?  

Oppsummering og videre evaluering i plenum

 • Er det noe som overrasket dere? Var det noe du syntes var vanskelig? 
 • Hvilke erfaringer har dere gjort, om det å planlegge en aksjon, det å gjennomføre en aksjon.  
 • Dere har nå jobbet for og sammen med en stor organisasjon. Hvordan synes dere det har vært? 
 • Hvis vi skulle brukt de erfaringene vi nå sitter med til annet frivillig arbeid - hva kunne vi gjort da? Kunne vi laget et nytt prosjekt? Alene eller sammen med en organisasjon.  
 • Er det andre måter å samle inn penger på?  

Kommunisere prosjektet

Hva vil dere fortelle? 

 • Hvor mye penger kom inn? 
 • Hva skal pengene gå til? 
 • At ungdommene har gjort en innsats for andre. 

Hvem vil dere fortelle det til? 

 • Til de som har gitt penger.
 • Foreldre.
 • De andre elevene på skolen. 
 • Andre ungdommer i kommunen.
 • Til de eldre og andre voksne.
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen.  

Hvor kan dere fortelle det? 

 • Kontakte lokalavisa, de kan komme og lage en artikkel eller dere kan skrive en og sende inn. Eventuelt kan dere skrive ett leserinnlegg.  
 • Facebook/Instagram: kanskje skolen har en konto hvor de kommuniserer med foreldre.  
 • Oppslag/plakater i nærmiljø med resultat av aksjon.
  Oppslag/plakater på skolen.
 • I den kanalen skolen bruker for å kommunisere med foreldre (Skoler, Facebook, andre).
   

Forslag til oppgaver som kan fordeles

 • Har dere et bilder som deles på sosiale medier som illustrer aksjonen? 
 • Tekst til sosiale medier gjennom skolekanal til foreldre.
 • Skriv en tekst til avisen.
 • Tekst (og bilde) til Nasjonalforeningen for folkehelsen: dette gjorde vi og dette lærte vi.
 • Lag en presentasjon av prosjektet (typ veggplakat, PP-pres el.l.) på skolen (presenteres på skolens dag? Eller henges på oppslagstavla på skolen.

Spørreundersøkelse for lærer

Vi ønsker å lage et godt undervisningsopplegg for valgfaget Innsats for andre. Til det trenger vi innspill fra deg. Det tar 4 minutter å svare på spørreundersøkelsen. Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på spørreundersøkelsen:

Evaluering av undervisningsopplegg for valgfaget Innsats for andre.

Spørreundersøkelse for elever

Vi ønsker å lage et godt undervisningsopplegg for valgfaget Innsats for andre. Til det trenger vi innspill fra deg. Det tar bare 2 minutter å svare på spørreundersøkelsen:

Hjelp oss å lage et godt opplegg for valgfaget Innsats for andre.

TAKK for innsatsen!

Valgfaget Innsats for andre legger til rette for at ungdomsskoleelever skal  lære mer om frivillig arbeid. Det synes vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen er en flott mulighet.

Mina Gerhardsen