Til hovedinnhold
Støtt oss

Innsats for andre

Tema 3: Planlegging av Demensaksjonen

God planlegging er halve jobben, sies det. Kanskje det er enda viktigere enn det. I alle fall er det nesten ikke mulig å være for godt forberedt til en slik aksjon.
IFA

Bli kjent med vennegjengen fra Romedal ungdomsskole i Innlandet, som deltok i Demensaksjonen og gikk med bøsse for å erfare frivillighet. De syntes det var fint å gå med bøsse og forteller også at de ble veldig godt mottatt og at folk synes det er en viktig sak å støtte.

Få frisbee med hilsen fra Jan Runar fra demenskoret på NRK-TV

Alle klasser som melder seg på Demensaksjonen får en frisbee og et hyggelig kort med hilsen fra Jan Runar Eliassen i Demenskoret på NRK. Han og familien er svært takknemlige for at elevene samler inn penger til demensforskning og tiltak overfor dem som har demens og deres pårørende.

Meldt dere på her: Meld dere på Demensaksjonen og få frisbee!

Alle har en bøsse i lomma

I vel 20 år har en landsomfattende bøsseaksjon vært en viktig del av Demensaksjonen for å samle inn penger til demensforskningen. Den beste måten å samle inn penger på er å møte folk ansikt til ansikt, og en bøsse signaliserer at «vi samler inn penger til et godt formål». I dag er det slik at mange mennesker ikke har kontanter, men alle har en bøsse i lomma: en mobil med Vipps og SMS. 

De fem temaene

 1. Om frivillighet
 2. Om sykdommen demens
 3. Planlegging av Demensaksjonen
 4. Aksjonsuke
 5. Evaluering og presentasjon

Relevans til læreplan 

Relevante mål fra læreplanene kan være: planlegge og utvikle sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn og følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper.

Denne delen vektlegger særlig planlegging og det etiske aspektet. Elevene får ulike oppgaver som stimulerer til samarbeid og motiverer til å utvikle tiltak, medvirke og bruke egne ressurser slik at de opplever å være til nytte for andre gjennom aktivt medborgerskap. De skal reflektere over hvordan de kan bidra og ta ansvar i velferdssamfunnet og til å løse sosiale utfordringer.

Forarbeid for lærer

 • Har klassen noen mål for innsamlingen? 
 • Er det andre ting vi kan gjøre for å samle inn penger?
 • Hva kan vi gjøre for at så mange som mulig får vite om Demensaksjonen og vår innsamling? 

I denne økta skal innsamlingen med for- og etterarbeid planlegges. Med to skoletimer til disposisjon kan dere få gjort mye hvis du som lærer er litt forberedt.  

 • Kontakt det nærmeste fylkeskontoret i Nasjonalforeningen for folkehelsen og hør om de har et lokallag i nærheten av skolen som kan bistå dere med materiell og kanskje også en som har erfaring som pårørende til en person med demens som kan snakke med elevene. Vær ute i god tid slik at du er sikker på at du får materiellet i tide.

 • Vurdere om du vil kontakte lokalavisa til å komme og snakke med noen elever på slutten av denne økta for å kommunisere ut til folk at "ungdom fra ungdomsskolen ber folk om å støtte demensforskningen" og at det er spesielt viktig nå som man i disse korona-tider ikke kan gå med bøsser.  Dere kan bruke forslag til pressemelding som dere finner under ressurser nederst på siden. 

Praktisk gjennomføring av Demensaksjonen

Når bør innsamlingen gjennomføres?

Demensaksjonen gjennomføres i hele landet i slutten av september hvert år i forbindelse med den internasjonale alzheimerdagen 21. september.

I denne perioden markeres Demensaksjonen over hele landet med lokale digitale innsamlinger, annonsering og innsamling på Facebook og kontakt med media for å sette fokus på demens. Ved å delta i Demensaksjonen vil elevene oppleve å være en del av et større felleskap og å kunne bidra til å sette demens på dagsorden og samtidig bidra til økt forskning på demens sammen med mange andre skoler og frivillige.   

I denne økta skal dere planlegge innsamlingsaksjonen. Vi har laget en sjekkliste som kan være grei å ta utgangspunkt i. Det er sikkert lurt å fordele noen oppgaver i grupper i klassen, kanskje kan de få jobbe med noe de synes er litt ekstra spennende.  

Det viktigste er: 

Praktisk gjennomføring  

 • Når på døgnet treffer vi folk hjemme når vi går med bøsser? 
 • Hvordan formulerer vi oss best når vi spør folk om å støtte aksjonen vår? Har vi noe å lære av hva Nasjonalforeningen for folkehelsen gjør når de ber om penger på Facebook?

Markedsføring og kommunikasjon

 • Markedsføring i lokalavis og i sosiale medier.
 • Lag en plakat med Vippsnummer, og legg ut på Facebook med oppfordring om å Vippse til Demensaksjonen.
 • Henge opp plakater i nærmiljøet og på skolen (lage egne eller bruke Nasjonalforeningen for folkehelsens plakater)
 • Kontakte lokalavisa og spørre om de vil komme, eller skrive en tekst selv og sende inn.
 • Facebook eller andre sosiale medier. Har skolen noen konto på sosiale medier så kan elevene nå ut til foreldrene på denne måten. Kanskje har FAU en Facebook-konto som kan brukes.
 • Bruke den kommunikasjonskanalen skolen bruker for å nå foresatte (Skooler eller lignende).
 • Lag en egen Instagram-konto for denne dagen.


Fordel oppgaver – hvem gjør hva før, under og etter innsamlingen.

 • Hvordan snakker vi til folk for å få dem til å støtte innsamlingsaksjonen vår?
 • Hva er det viktig at de får vite slik at de stoler på at pengene går til demensforskning og til en organisasjon de kan stole på?
 • Sjekk Facebook-sidene til Nasjonalforeningen for folkehelsen.
 • Hvordan unngår vi at vi ber noen som er under 18 år om penger?
 • Hvem er de vi skal be om støtte fra? Ulike grupper mennesker som kanskje reagerer forskjellig?
 • Hvordan håndterer vi det?
 • Hvordan svarer vi dem som kommer med uhøflige kommentarer?
 • Hvordan takker vi raskt og hyggelig – og kanskje litt personlig?

Etter at de har diskutert litt i grupper tar dere en oppsummering i plenum. Målet med den økta bør være at de blir enige om noen (to-tre) etiske retningslinjer for gjennomføringen av aksjonen. For eksempel at de alltid skal være høflige uansett hva slags uhøflige kommentarer man får, og at det er veldig viktig å takke alle som støtter på en positiv måte.

Er det noen som kommer med ubehagelige eller dumme kommentarer, er det lurt at dere diskuterer dem og blir enige om å holde dette innenfor gruppa. Det er ikke noe særlig ålreit hvis historier blir fortalt videre.

Digital innsamling - supplement til bøsseaksjon

 • Start din egen innsamling. Her har vi laget en egen kampanje for Innsats for andre. Følg oppskriften, det er veldig enkelt. 
 • Starte en innsamling på Facebook. Oppskrift på hvordan man starter en innsamling.  Den må startes fra en privat Facebook-side, så bruk den som har flest venner.  
 • Husk: dere kan bare invitere personer over 18 år til å støtte innsamlingsaksjonen på Facebook. 

Gjennomføre Demensaksjonen alene?

Skoler som skal gjennomføre Demensaksjonen og innsamling på egenhånd uten hjelp fra et lokallag eller våre fylkeskontor, kan bestille plakater ved å sende en e-post til siwa@nasjonalforeningen.no.

Se: aksjonsmateriellet.