Til hovedinnhold
Støtt oss

Innsats for andre

Tema 2: Om demens

Vi lever lenger og vi blir stadig flere eldre i landet. Det betyr at stadig flere får demens.

Fakta om demens

 • Over 100 000 mennesker har demens i Norge
 • Innen 2050 vil antallet dobles
 • 400 000 pårørende er berørt
 • Rundt 2 000 er under 65 år
Den korte tegnefilmen “Hva er demens?” forklarer på en fin og klar måte hva demens er.

De fem temaene

 1. Om frivillighet
 2. Om sykdommen demens
 3. Planlegging av Demensaksjonen
 4. Aksjonsuke
 5. Evaluering og presentasjon

Relevans til læreplan 

I denne delen skal elevene utvikle forståelse av og respekt for at alle har en plass i fellesskapet. Å vise solidaritet og fremme likeverd er viktige grunnverdier i faget Innsats for andre.

Forberedelser for lærer

 • Skaff deg oversikt over demens
 • Sjekk ut de ulike verktøyene/ressursene, og bestem hvilke du vil bruke.
 • Vil du bruke noen av filmene og er usikker på hvor stabilt nettet er på skolen, er det smart å laste ned filmene på forhånd.
 • Print også ut refleksjonsarket (med både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver) i forkant dersom du ønsker å bruke filmen Jakten på gode øyeblikk.
 • Ønsker du å få besøk på skolen av en med personlige erfaringer med demens, kan du ta kontakt med det nærmeste fylkeskontoret til Nasjonalforeningen for folkehelsen så kan kanskje de hjelpe deg.

Forstå og reflektere over demens - løse oppgaver

Aktuelle metoder 

Alt. 1: Start med å se filmen "Jakten på gode øyeblikk". Her treffer du Sindre og Marie i Alta og pappan deres Svein har hatt demens i hele deres ungdomstid, og Ane og Brage i Oslo som bor sammen med mormor Inger med demens.  

«Jakten på gode øyeblikk» - kortversjon (18 minutter)

For teksting på norsk, trykk på CC-knappen nederst til høyre, og velg Bokmål.

Refleksjons- og diskusjonsverktøy for Jakten på gode øyeblikk (pdf)

Alt. 2: Sjekk demenskartet og finn ut hvor mange som har demens i nærområdet til skolen (fylke og kommune).  Er det mange?  Hvilke konsekvenser får dette for hjemkommunen/hjemfylket?

Demenskartet.no

Alt. 3: Snakk med demensrådgiver i kommunen / Nasjonalforeningen for folkehelsen / sykehjem med mennesker med demens (unge med demens?) i kommunen -  kan dere få besøk av noen som kan fortelle om sykdommen og hvordan den påvirker familiene og de pårørende? Elevene bør forberede noen spørsmål før dere får besøk. 

Når dere har gjort (en av) disse aktivitetene, så kan du som lærer si noe om at når man oppdager behov i samfunnet, så er det mulig å være med å gjøre noe for at situasjonen skal bli bedre. Fra forrige økt om frivillighet husker de kanskje også at bakgrunnen for etableringen av flere organisasjoner er behov i samfunnet.  

Bare forskning kan stoppe demens. Hvis man får forsket på demens, vil man kunne lære mer om sykdommen og flere kan få hjelp i fremtiden. Men forskning koster mange penger. Derfor kan vi samle inn penger til dette.  

Hvorfor det er viktig å forske mer på demens.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er i teten når det gjelder forskning på demens i Norge. Siden 2001 har Nasjonalforeningen for folkehelsen samlet inn 120 millioner til forskningen

Samtidig med at vi forsker for å finne en kur og behandling som virker, må vi sørge for at de som har demens og deres familie får et så godt liv som mulig.  Det gjør Nasjonalforeningen for folkehelsen på følgende måter:

 • Jobber for at færre skal få demens, blant annet gjennom forebygging og informasjon om hvordan man kan ta vare på helsa si.  
 • Gjennom forskning å finne en behandling som kan kurere demens.
 • Vi kjemper for at de som får demens og deres pårørende skal kunne leve best mulig med sykdommen, blant annet gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid for å redusere skam og stigmatisering og ved å påvirke politiske beslutninger og penger til omsorg for dem som har demens og deres pårørende.

Alt 4: Den norske popgruppa Møbius har laget en låt om demens. Hør på låta «Mind».

 • Hva sier denne låta om demens?
 • Hvem appellerer låta til?
 • Kan den bidra til mer åpenhet om sykdommen – og hvorfor er åpenhet viktig?
 • Hvorfor skal unge mennesker bry seg om demens?

Klikk for å komme på toppen av siden.