Til hovedinnhold
Støtt oss

Innsats for andre

Tema 4: Aksjon!

Nå er det tid for handling: Demensaksjonen 2022 gjennomføres (aller helst) en gang i løpet av uke 38.
Kaja, Betina, Yngvild og Milli ved Bardu ungdomsskole er klar for aksjon. Foto: Privat

De fem temaene

  1. Om frivillighet
  2. Om sykdommen demens
  3. Planlegging av Demensaksjonen
  4. Aksjonsuke
  5. Evaluering og presentasjon

Relevans fra læreplan: 

Kompetansemål for faget: gjennomføre praktiske sosiale tiltak for andre i samarbeid med andre. I denne delen får elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å oppleve verdien av å gjøre noe for andre og bidra for fellesskapet 

Ansvarlighet og samhandling innebærer at elevene skal være ansvarlige for egne prosjekter i frivillig arbeid gjennom samhandling med ulike mennesker eller organisasjoner, samarbeide om og gjennomføre praktiske tiltak for andre.

Forberedelse for lærer

Nå skal aksjonen gjennomføres slik dere planla i forrige økt.  

Hvor mye tid dere bruker vil variere mye. Det er bedre å forberede elevene på en lang økt, og bli tidligere ferdig enn planlagt, enn omvendt. 

Husk å dokumentere, gjerne gjennom å ta bilder. Hvis dere vil, kan dere sørge for å ta bilder som kan brukes til å få medieomtale om aksjonen dette året, eller som kan brukes i presseomtale neste år. 

NB! Husk på reglene for publisering av bilder.

Før dere sette i gang, gjenta de etiske retningslinjene dere ble enige om. Hvis dere har satt et mål, så bør det repeteres. God motivasjon er viktig for en god opplevelse. Og en god opplevelse kan bidra til aktive samfunnsborgere som bidrar ved en annen anledning.