Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Vinnerne av Nasjonalforeningens forskningspriser hedret av kongen

H.M. Kong Harald delte ut Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerteforskningspris og demensforskningspris til forskerne Dan Atar og Evandro Fei Fang, tirsdag 18. februar.
Kongen overrekker forskningsprisene til Dan Atar og Evandro Fei Fang.
Kongen sammen med vinnerne av årets forskningspriser til Dan Atar og Evandro Fei Fang.

Begge forskerene får prisen blant annet for sitt banebrytende arbeid med betydelige resultater innen sine felt.

Hjerteforskningsprisen 

Professor Dan Atar ved Oslo universitetssykehus får Hjerteforskningsprisen for banebrytende forskningsresultater gjennom 30 år innen kardiologi. Han er en av de mest innflytelsesrike forskerne på dette feltet i verden.  

Les: Intervju med vinner av hjerteforskningsprisen Dan Atar

- Atar får prisen blant annet for sitt arbeid med nye internasjonale retningslinjer for behandling av hjertelidelser og sitt lidenskapelige fagengasjement. Han jobber både for å forhindre at hjerteinfarkt skjer, for å begrense skaden om dette først inntreffer og for at pasienten skal ha et godt liv i etterkant, sier generalsekretær Mina Gerhardsen. 

Demensforskningsprisen

Førsteamanuensis Evandro Fei Fang, ved Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo, får Demensforskningsprisen for banebrytende forskningsresultater og innsatsen for gode fagsamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. 

Les: Intervju med vinner av demensforskningsprisen Evandro Fei Fang.

- Fang får prisen blant annet for sin forskning for å fjerne skadde mitokondrier i hjernen. Dette sporet omtales av flere som banebrytende i jakten på effektive medisiner mot Alzheimers sykdom, sier generalsekretær Mina Gerhardsen. 

Om forskningsprisene 

Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser er en anerkjennelse og belønning som gis til en forsker eller forskningsgruppe i Norge på grunnlag av betydelige resultater innen demensforskningen eller hjerte- og karforskningen. 

- Forskningen har bragt oss langt i å finne god behandling for hjerte- og karsykdom, slik at dødeligheten av disse sykdommene nå er langt lavere enn for noe tiår siden. Når det gjelder demensforskningen har vi foreløpig flere spørsmål enn svar, men vi har store forhåpninger. Bare forskning kan stoppe demens, sier generalsekretær Mina Gerhardsen. 

Forskningsprisene skal skape økt oppmerksomhet om viktigheten av forskning på demens og hjerte- og karsykdom, og stimulere og motivere forskere til å vie seg til disse to medisinske fagfeltene. 

Om Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningsfinansiering 

Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1960 bidratt med mer over 1,2 milliarder kroner til hjerte- og karforskningen, og siden 2001 over 240 millioner til demensforskningen. 

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen  

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Våre mål er å fremme folkehelsen og finansiere forskning på hjerte- og karsykdommer og demens. Organisasjonen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi jobber for aktuelle og fremtidsrettede oppgaver som har betydningen for folkehelsen. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.