Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

 For informasjon om vår forskningsinnsats på hjerte- og kar, se her.

Innen demensområdet har Nasjonalforeningen for folkehelsen etablert Demensforskningsprogrammet. Målet med dette er å øke kunnskapen om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens.

1. juni 2018 åpner vi for søknader på forskningsmidler til hjerte og karforskning for 2019.

15. juni 2018 åpner vi for søknader til postdoktorstipend innen demensforskning for 2019.

Våre utlysninger av forskningsmidler legges ut i Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek i god tid før søknadsfristen. Her vil du også finne oversikt over forskningsprosjektene vi allerede støtter.

Søknadsfrist for begge utlysningene er 1. september 2018.

For spørsmål, kontakt oss på e-post: forskning@nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra ExtraStiftelsen

Forskningssøknad gjennom Extrastiftelsen:

Frist for innsending av prosjektskisse: 16.april 2018

Eventuell invitasjon til å skrive full søknad: 25.april 2018

Frist for innsending av full søknad: 21.mai 2018

Helseprosjekter:

 Vår frist for å søke om støtte til helseprosjekter via ExtraStiftelsen er: 23. februar  og 24.august 2018.

 For mer informasjon, kontakt: extra@nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek