Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Våre utlysninger av forskningsmidler legges ut i Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek i god tid før søknadsfristen. Her finner du også oversikt over forskningsprosjektene vi allerede støtter.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert Demensforskningsprogrammet. Målet er å øke kunnskapen om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens.

Det er nå anledning til å søke om forskningsmidler innen hjerte- og karforskning og demens.

Innen hjerte- og karforskning lyses ut forskningsmidler til stipendiat- og postdoktorstillinger, samt drift. Innen demens tilbyr vi driftsmidler og støtte til nettverksbygging.

Du kan søke forskningsmidler her.

Informasjon om hjerte- og karutlysning

Informasjon om drifts- og nettverksutlysning innen demens

For spørsmål, kontakt oss på e-postforskning@nasjonalforeningen.no 

Søknadsfrist: 1. september.

Søknader gjennom ExtraStiftelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra ExtraStiftelsen

Forskning

Hvis du ønsker å søke om forskningsmidler fra ExtraStiftelsen, send oss en prosjektskisse.

Mal for prosjektskisse forskning 2021.

Helseprosjekter

Våre frister for å søke om støtte til helseprosjekter via ExtraStiftelsen er: 23. august 2019 og 24. februar 2020.

For mer informasjon, kontakt: extra@nasjonalforeningen.no