Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Våre utlysninger av forskningsmidler legges ut i Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek i god tid før søknadsfristen. Her finner du også oversikt over forskningsprosjektene vi allerede støtter.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert Demensforskningsprogrammet. Målet er å øke kunnskapen om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens.

Det er nå anledning til å søke om forskningsmidler innen hjerte- og karforskning og demens.

Innen hjerte- og karforskning lyses ut forskningsmidler til stipendiat- og postdoktorstillinger, samt drift. Innen demens tilbyr vi driftsmidler og støtte til nettverksbygging.

Du kan søke forskningsmidler her.

Informasjon om hjerte- og karutlysning

Informasjon om drifts- og nettverksutlysning innen demens

For spørsmål, kontakt oss på e-postforskning@nasjonalforeningen.no 

Søknadsfrist: 1. september.

Søknader gjennom ExtraStiftelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra ExtraStiftelsen

Mal for prosjektskisse forskning 2020

Forskning og Utvikling prosjekter (FoU)

Les mer om ordningen på ExtraStiftelsens sider

Helseprosjekter

Våre frister for å søke om støtte til helseprosjekter via ExtraStiftelsen er: 23. august 2019 og 24. februar 2020.

For mer informasjon, kontakt: extra@nasjonalforeningen.no