Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Forskere er nå velkommen til å søke om forskningsmidler innen hjerte- og kar (stipendiat- og postdoktorstillinger, samt drift) og demens (postdoktorstillinger).

Søknadsfristen er 1. september 2020. For mer informasjon og tilgang til søknadsskjema, se Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek. Her finner du også oversikt over forskningsprosjektene vi allerede har støttet.

Årets forskningstildeling offentliggjøres i løpet av uke 48.

For spørsmål, kontakt oss på e-postforskning@nasjonalforeningen.no 

Søknader gjennom Stiftelsen Dam

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra Stiftelsen Dam (tidligere Extra Stiftelsen)

Forskning

Ønsker du å inngå et samarbeide med Nasjonalforeningen for folkehelsen om en forskningssøknad til Stiftelsen Dam? Send e-post til extra@nasjonalforeningen.no.

Stiftelsen Dam har fra i år lagt opp til en to-trinns prosess, og frist for innsending av skisse til Nasjonalforeningen for folkehelsen har nå gått ut.

FoU prosjekter (Dam Utvikling)

Stiftelsen Dam lyser ut midler til FoU prosjekter. Fristen for innsendelse av skisse er gått ut.

Nasjonalforeningen for folkehelsen prioriterer prosjekter som omhandler mennesker med demens og deres pårørende, prosjekter som bidrar til økt kunnskap om hjerte- og karsykdommer, samt prosjekter innen fysisk aktivitet og kosthold som dreier seg om miljø/befolknings/grupperettede tiltak som kan bidra til å redusere sosial ulikhet.

Helseprosjekter (Dam Helse)

Frist for innsending av skisse er 3. august, og frist for innsending av fullstendig søknad er 27. august 2020.

Informasjon om tidsfrister og skissemal for Dam Helse.

For mer informasjon, kontakt: extra@nasjonalforeningen.no