Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Våre utlysninger av forskningsmidler legges ut i Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek i god tid før søknadsfristen. Her vil du også finne oversikt over forskningsprosjektene vi allerede støtter.

For spørsmål, kontakt oss på e-postforskning@nasjonalforeningen.no

Fristene for årets utlysninger har gått ut. Tildelingene vil kunngjøres i månedsskiftet november/desember.

Nasjonalforeningen for folkehelsen lyser ut midler til hjerte- og karforskning 1. juni hvert år med søknadsfrist 1. september.

Neste utlysning innen hjerte- og karforskning er 1. juni 2019.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert Demensforskningsprogrammet. Målet er å øke kunnskapen om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens. Informasjon om neste utlysning innen demens vil bli annonsert her på denne siden.

Forskningssøknad gjennom Extrastiftelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også forskningssøknader om midler fra ExtraStiftelsen

Frist for innsending av prosjektskisse: 8. april 2019

Eventuell invitasjon til å skrive full søknad: 23. april 2019

Frist for innsending av full søknad: 20. mai 2019

Helseprosjekter:

Våre frister for å søke om støtte til helseprosjekter via ExtraStiftelsen er: 24. august 2018 og 25. februar 2019.

For mer informasjon, kontakt: extra@nasjonalforeningen.no