Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Våre utlysninger av forskningsmidler legges ut i Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek i god tid før søknadsfristen. Her finner du også oversikt over forskningsprosjektene vi allerede har støttet.

Innen hjerte- og karforskning lyses ut forskningsmidler til stipendiat- og postdoktorstillinger, samt drift 1. juni  med søknadsfrist 1. september 2020.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert Demensforskningsprogrammet. Målet er å øke kunnskapen om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens. Informasjon om kommende utlysninger innen demens vil legges ut på denne siden og i vår søknadsportal i god tid før søknadsfristen.

Årets forskningstildeling offentliggjøres i løpet av uke 48.

For spørsmål, kontakt oss på e-postforskning@nasjonalforeningen.no 

Søknader gjennom StiftelsenDam/ExtraStiftelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra Stiftelsen Dam/ExtraStiftelsen

Forskning

Hvis du ønsker å søke om forskningsmidler fra Stiftelsen Dam/ExtraStiftelsen i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, ta kontakt med oss på extra@nasjonalforeningen.no.

Helseprosjekter

Våre frister for å søke om støtte til helseprosjekter via Stiftelsen Dam/ExtraStiftelsen er: 24. februar 2020 og 27. august 2020.

For mer informasjon, kontakt: extra@nasjonalforeningen.no