Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Våre utlysninger av forskningsmidler legges ut i Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek i god tid før søknadsfristen. Her finner du også oversikt over forskningsprosjektene vi allerede har støttet.

Innen hjerte- og karforskning lyses ut forskningsmidler til stipendiat- og postdoktorstillinger, samt drift 1. juni  med søknadsfrist 1. september 2020.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert Demensforskningsprogrammet. Målet er å øke kunnskapen om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens. Informasjon om kommende utlysninger innen demens vil legges ut på denne siden og i vår søknadsportal i god tid før søknadsfristen.

Årets forskningstildeling offentliggjøres i løpet av uke 48.

For spørsmål, kontakt oss på e-postforskning@nasjonalforeningen.no 

Søknader gjennom StiftelsenDam/ExtraStiftelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra Stiftelsen Dam/ExtraStiftelsen

Forskning

Stiftelsen Dam har fra i år lagt opp til en to-trinns prosess, og frist for innsending av skisse til Nasjonalforeningen for folkehelsen er 24. januar. Skissen må sendes inn via Dams søknadsportal.

Informasjon om kriterier, tidslinje samt forhåndsvisning av skisse.

Ta kontakt med extra@nasjonalforeningen.no for mer informasjon.

Helseprosjekter

Våre frister for å søke om støtte til helseprosjekter via Stiftelsen Dam/ExtraStiftelsen er: 27. februar 2020 og 27. august 2020.

Skissemal for helseprosjekter til Stiftelsen Dam

For mer informasjon, kontakt: extra@nasjonalforeningen.no