Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Våre utlysninger av forskningsmidler legges ut i Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek i god tid før søknadsfristen. Her finner du også oversikt over forskningsprosjektene vi allerede har støttet.

1.juni lyser vi ut forskningsmidler innen hjerte- og kar feltet (stipendiat- og postdoktorstillinger, samt drift) og demens (postdoktorstillinger). Søknadsfrist er 1. september 2020.

Årets forskningstildeling offentliggjøres i løpet av uke 48.

For spørsmål, kontakt oss på e-postforskning@nasjonalforeningen.no 

Søknader gjennom Stiftelsen Dam

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra Stiftelsen Dam (tidligere Extra Stiftelsen)

Forskning

Ønsker du å samarbeide med Nasjonalforeningen for folkehelsen med din forskningssøknad til Stiftelsen Dam? Ta kontakt med extra@nasjonalforeningen.no.

Stiftelsen Dam har fra i år lagt opp til en to-trinns prosess, og frist for innsending av skisse til Nasjonalforeningen for folkehelsen har nå gått ut.  

Helseprosjekter

Frister for å søke om støtte til helseprosjekter via Stiftelsen Dam er: 27. august 2020

For mer informasjon, kontakt: extra@nasjonalforeningen.no