Forskning

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Våre utlysninger av forskningsmidler legges ut i Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek i god tid før søknadsfristen. Her vil du også finne oversikt over forskningsprosjektene vi allerede støtter.

For spørsmål, kontakt oss på e-postforskning@nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen lyser ut midler til hjerte- og karforskning 1. juni hvert år med søknadsfrist 1. september.

Neste utlysning innen hjerte- og karforskning er 1. juni 2019.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert Demensforskningsprogrammet. Målet er å øke kunnskapen om årsaker, forebygging, diagnostikk og behandling av demens.

Neste utlysning innen demensforskning er 1. juni 2019 der forskere inviteres til å søke om driftsmidler. Søknadsfrist: 1. september.

Søknader gjennom ExtraStiftelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra ExtraStiftelsen

Forskningssøknader:

Frist for innsending av prosjektskisse er nå utløpt men ta gjerne kontakt hvis det er aktuelt å søke til neste års utlysning.

Vennligst bruk vedlagte mal.

Mal for prosjektskisse forskning 2020

Eventuell invitasjon til å skrive full søknad: 23. april 2019

Frist for innsending av full søknad: 20. mai 2019

Forskning og Utvikling prosjekter (FoU)

Les mer om ordningen på ExtraStiftelsens sider

Helseprosjekter

Våre frister for å søke om støtte til helseprosjekter via ExtraStiftelsen er: 23. august 2019 og 24. februar 2020.

For mer informasjon, kontakt: extra@nasjonalforeningen.no