Til hovedinnhold
Støtt oss

Aktuelt

Søk forskningsmidler

Nasjonalforeningen for folkehelsen tildeler årlig midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra våre givere.

Følgende utlysninger er nå åpne:

  • Midler til postdoktorstilling innen demensforskning
  • Driftsmidler innen hjerte- og karforskning

Søknadsfrist for begge ordningene er 1. september 2021.

Se Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsportal og prosjektbibliotek for oversikt over forskningsprosjektene vi allerede har støttet.

For spørsmål, kontakt oss på e-postforskning@nasjonalforeningen.no 

Søknader gjennom Stiftelsen Dam

Nasjonalforeningen for folkehelsen formidler også søknader om midler fra Stiftelsen Dam

Forskning og helseprosjekter, Stiftelsen Dam

Ønsker du å inngå et samarbeide med Nasjonalforeningen for folkehelsen om en forskning- eller helsesøknad til Stiftelsen Dam? Send e-post til dam@nasjonalforeningen.no.