Forskning

Demensforskningsprisen

Demensforskningsprisen deles hvert år ut til en forsker som har utmerket seg innen demensfeltet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet og motivere til satsning på demensforskning.  Hvert år deler vi derfor ut Demensforskningsprisen. Prisen ble utdelt første gang i 2016.

Hvem kan motta Demensforskningsprisen?

  1. En forsker eller forskergruppe som har bidratt til banebrytende forskningsresultater, og gjennom disse økt kunnskapsgrunnlaget om risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder eller effektiv behandling av demenssykdom. Dette kan være enten grunnforskning, klinisk forskning eller omsorgsforskning.
  2. En forsker eller forskningsgruppe som har hatt et ekstraordinært godt nasjonalt, og eventuelt internasjonalt forskningssamarbeid og/eller tverrvitenskapelig samarbeid til inspirasjon for andre forskere. Dette kan være enten innen grunnforskning, klinisk forskning eller omsorgsforskning.
  3. En forsker som har gjort en særlig innsats på områdene nevnt over, og som i framtiden kan innta en sentral rolle i demensforskningen i Norge.

Demensforskningsprisen består av et beløp på 200 000 og et grafisk blad. Prisbeløpet skal brukes til forskningsrelatert arbeid.

Tidligere mottakere av Demensforskningsprisen:

2018: Professor Geir Selbæk, psykiater og forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, og professor ved Universitetet i Oslo.

2017: Professor Tormod Fladby, overlege og demensforsker ved Ahus.

2016: Professor Dag Årsland, forskningssjef ved Sesam — Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Stavanger.

Saksgang

  • Forslag til kandidater kan fremmes fra alle forskningsmiljøer etter invitasjon fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.  Nominasjonen skal fremmes via standardisert skjema.
  • Rådet for demens avgjør tildeling etter innstilling fra en habilitetsavklart priskomite.
  • Vurderingen av kandidater er konfidensiell.
  • Demensforskningsprisen deles ut første tirsdagen i februar under tilstelningen Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser.

Det er ikke anledning til å fremme sitt eget kandidatur. Tillitsvalgte i Nasjonalforeningen for folkehelsen kan heller ikke motta prisen mens de innehar verv.

Priskomiteen for Demensforskningsprisen 2018 hadde følgende sammensetning:

Wenche Frogn Sellæg, nestleder i Rådet for demens.

Roy Samuelsen, medlem i Rådet for demens, pårørende.

Jón Snaedal, forsker Island universitetssykehus (Landhospitalis)

Lars-Olof Wahlund, forsker Karolinska institutet.

 

For mer informasjon, kontakt:

Forskningsleder Anne Rita Øksengård
e-post: anok@nasjonalforeningen.no'
tlf:  48 10 21 33