Til hovedinnhold
Støtt oss

Om Nasjonalforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier

Nasjonalforeningen for folkehelsen er etablert ut i fra tanken om at god folkehelse krever at vi løfter i flokk. Helse skaper vi i fellesskap. Alle har vi ansvar for egen helse, men oppnår mer når vi står sammen og vi bryr oss om hverandre. I levende demokratier er en sterk stemme fra sivilsamfunnet både en verdi i seg selv og en verdi for samfunnet.

Vårt arbeid skal uttrykke våre verdier:

Omsorg: Vi bryr oss og viser nestekjærlighet i praksis.
Solidaritet: Vi ser alle mennesker som likeverdige og sidestiller oss med mennesker som trenger hjelp og støtte.
Trivsel: Vi fremmer glede, mening og trygghet.
Kunnskap: Vi støtter utviklingen av kunnskap, tar i bruk og deler kunnskap.